Nil Nehri Nerededir, Uzunluğu, Dünyanın En Uzun Nehri

 

Nil Nehri

Dünyanın en uzun nehridir (6.650 km). 3.400.000 km²’lik havzasıyla Afrika kıtasının onda birini kaplar. Afrika içlerinden doğup, Etiyopya, Uganda, Kenya, Tanzanya, Kongo, Ruanda, Burundi, Sudan, ve son olarak Mısır topraklarından geçerek Akdeniz’e dökülür.

Adı

Nil” sözcüğü (Arapça: النيل‎, an-nīl) Yunanca “nehir yatağı” anlamına gelen Neilos (Νειλος) sözcüğünden gelmektedir. Antik Mısır Dili‘nde, nehir iteru diye adlandırılmıştır. İteru, “büyük nehir” anlamına gelir.

Coğrafyası

Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbera Nehri. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi’deki Doğu Afrika Göller Bölgesi’ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü’ne katılır. Asıl Nil nehri bu gölden Victoria Nili olarak çıkar. Kyoga ve Albert Göllerinden geçtikten sonra Albert Nili olarak yoluna devam eder. Nimule’de Sudan’a giren nehrin ana kolu, Melekal yakınında Bahrü’l Gazal ve Sobat Nehirleriyle birleştikleri yere kadar Bahrü’l Cebel, Mavi Nil Nehri ile birleştiği yere kadar da Beyaz Nil Nehri olarak anılır. Mavi Nil Etiyopya’nın orta kesiminde doğar ve Beyaz Nil’e Hartum yakınlarında doğu kıyısından katılır. Mısır’daki taşkınlara yol açan suyu ve bereketli çamuru Mavi Nil getirir. Asıl Nil son büyük kolu olan Atbera nehrini Hartum’un kuzeydoğusunda ve doğu kıyısından alır. Daha sonra kuzeybatıya doğru geniş bir S çizer. Bu arada üç çağlayanı aşarak “Nasır Gölüne” katılır. Bu gölü oluşturan Assuan Barajı‘nın aşağısında Mısır içlerinde kuzeye doğru akar ve Kahire yakınlarında “Nil Deltası”nı olusturur ve İskenderiye ile Dimyat’tan Akdeniz’e dökülür. Denize dökülen yer olan ağız kısmı yaklaşık olarak 300 km uzunluğundadır.

Dini İnançlar ve Nil

Hıristiyan ananesine göre, nehir, Cennet ırmaklarından birine benzetilmiş, Gehon (Ceyhun) denilmiştir. Ortaçağ kozmoğrafya nazariyelerine göre, Cennet, en doğuda, denizin öteki yakasında bulunuyordu. Nîl’de Cennet’ten gelmekteydi. Dinler Tarihi açısından Nii nehrinin ayrı bir önemi vardır. Hz. Musa, dünyaya gelişinden kısa bir müddet sonra bir sandık içinde, Allah’ın emrine uyularak bu nehre bırakılmış, daha sonra da Firavun’un hanımı tarafından bulunarak evlat edinilmiştir. Yine Kitab-ı Mukaddes’e göre, Firavun’un Beni İsrail’i bırakmaması üzerine, Harun tarafından, âsa ile nehre vurulmuş, nehrin suları kana dönüşmüştür.