Kurmaca Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Kurmaca

edebiyat-sozlugu/kitap_eski” 119″ 83″ Belirtilen, dile getirilen anlam ya da anlam katmanlarıyla metin dışı gerçek yaşamın somut olguları, olay ve durumları arasında doğrudan doğruya bir özdeşlik ilişkisi kurulmasına elverişli olmayan söylem biçimi ve bu tür bir söylemin niteliği.