Nikolaus Pevsner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PEVSNER, Nikolaus (1902-1983)

Alman asıllı İngiliz sanat tarihçisi. Sanat ve mimarlık konularına olan ilginin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Nikolaus Bernhard Leon Pevsner 30 Ocak 1902’de Leipzig’de doğdu, 18 Ağustos 1983’te Londra’da öldü. Leipzig, Münih, Berlin ve Frankfurt üniversitelerinde okudu. 1924’te sanat ve mimarlık tarihi üstüne doktorasını tamamladı. 1924-1928 arasında Dresden Galerisi’nin yönetici yardımcılığını yaptı. 1929’da Göttingen Universitesi’nde sanat ve mimarlık tarihi dersleri vermeye başladı. 1933’te Nasyonal Sosyalistler’ce görevden alınınca Almanya’ dan ayrılarak İngiltere’ye yerleşti. 1949-1955 arasında Cambridge Üniversitesi’ndeki Birkbeck College’da sanat tarihi profesörü olarak çalıştı. Bu arada Penguin Yayınevi’nin çıkardığı “Sanat ve Mimarlık Tarihi” dizisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. 1969’da emekli oldu.

Pevsner çeşitli ödüllerin yanı sıra, 1967’de RIBA’nın (Royal Institute of British Architects-İngiliz Mimarları Krallık Enstitüsü) altın madalyasıyla onurlandırılmıştır. Birçok üniversite kendisine onursal doktorluk unvanını vermiş, başlıca sanat akademilerine de üye seçilmiştir.

Pevsner 1936’da Pioneers of the Modem Move-ment (“Çağdaş Akımın Öncüleri”) adı altında yayımlayıp, 1960’ta gözden geçirilmiş olarak Pioneers of Modem Design (“Çağdaş Tasarımın Öncüleri”) adıyla yayımladığı yapıtında, William Morris’den Walter Gropius’a kadar çağdaş tasarımcıların getirdiği yenilikleri incelemiştir. Önemli yapıtlarından An Outline of European Arcbitecture’da (Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı) 4. yy’dan 20. yy’ın ortalarına değin geçen dönemde Avrupa’da mimarlığın gelişimini anlatmıştır. 1962’de yayılanan The Sources of Modem ,ı4r£’ın (“Çağdaş Sanatın Kaynakları”) bir bölümünü oluşturan ve 1968’de The Sources of Modem Architec-ture and Design (“Çağdaş Mimarlığın ve Çağdaş Tasanmın Kaynaklan”) adıyla yeni basımını yaptığı kitabında ise Yeni Sanat (Art-Nouveau) akımının .ardından sanatta ve mimarlıkta onaya çıkan yeni anlayışları ele almıştır. 1951’de başlayıp 1974’te tamamladığı 46 ciltlik yapıtı, The Buildings of England (“İngiltere’nin Yapıları”), İngiliz mimarlığı konusunda yayımlanmış en önemli ve geniş kapsamlı araştırmalardan biridir.

•    YAPITLAR (başlıca): Pioneers of the Modem Movement, 1936, (“Çağdaş Âkımın Öncüleri”); An Outline of European Arcbitecture, 1942, (Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı, 1977); The Buildings of England, 46 cilt, 1951-1974, (“Ingiltere’nin Yapıları”); Pioneers of Modem Design, 1960, (“Çağdaş Tasarımın Öncüleri”); The Sources of Modern Art, 1962, (“Çağdaş Sanatın Kaynakları”); The Sources of Modem Arcbitecture and Design, 1968, (Çağdaş Mimarlığın ve Çağdaş Tasarımın Kaynakları); A History of Building Types, 1976, (“Yapı Türlerinin Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi