Nesib Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

48

NESİB ( ? – 1714)

Osmanlı Divan şairi. Özellikle naatları ve tarihleri ile tanınmıştır.

Konya’da doğdu, İstanbul’da öldü. Doğum tarihi bilinmiyor. Asıl adı Yusuf’tur. Konya’da öğrenim gördükten sonra İstanbul’a geldi Vezir Siyavuş Paşa’ya öğretmenlik etti. IV. Mehmed’in 1687’de tahttan indirilmesiyle son bulan Yeniçeri ayaklanmasında Siyavuş Paşa öldürülünce bu olaydan etkilenerek Mısır’a gitti. Mısır Mevlevihanesi şeyhi Mehmed Dede’ye mürid oldu. Bir süre sonra Mekke’ye gitti.

Siyahi Dede ile sonradan müneccimbaşı olan Ahmed Dede’nin hizmetine girdi. Ondan kozmografya ve matematik dersleri aldı. Konya’ya döndü. Mevlânâ Dergâhı’nda mesnevi okuttu. Ankara, Şam ve Mısır mevlevihanelerinde şeyhlik yaptı. 1711’de İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi.

Nesib, bilgin bir şair, ayrıca güzel yazılarıyla tanınmış bir hattattır. Şiirlerinde Mevlevilik’in etkisi büyüktür. Divan’ı ve Hz. Ali’nin sözlerinden derleyip Türkçe’ye çevirdiği Rişte-i Cevahir adlı bir yapıtı vardır. Yapıtta yeri geldikçe âyetlere, hadislere, Mesnevi’den beyitlere yer vermiştir, Arapça ve Farsça ile karışık ağdalı bir dil kullanmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Divan, (İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar No. 288/1), Rişte-i Cevahir, (ö.s.), 1834.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi