Nedir ?

Nas Suresi Anlamı, Meali Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Nâs Sûresi

“İnsanlar” manâsına gelen “Nâs”, Kur’ân-ı Kerim’de 114. sûrenin adı olup son sûredir. Bu isim, 4. âyetin dışında kalan âyetlerin son kelimeleridir. Bir önceki “Felak sûresi” ile birlikte “Muavvezetân” diye anılır. Mekke’de veya Medine’de nâzil olduğu hakkında farklı görüşler vardır; tamamı 6 âyettir.

Meali:

“De ki Sığınırım insanların Rabbine, İnsanların (yegâne) Mâlikine İnsanların İlâhına; O sinsi şeytanın şerrinden ki, insanların göğüslerine (kalblerine) vesvese verir.

Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım).”

İlgili Makaleler