Berefşan Usülü Nedir, Ne Demek, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
36

Berefşan, Türk mûsikisi usullerinden.

Berefşan “şifa dağıtan” mânasına ge­len Farsça bir kelimedir. Eldeki bilgilere göre en az 600 yıllık bir geçmişi bulu­nan, otuz iki zamanlı ve on dört vuruşlu bir büyük usuldür. İki yürük semai ve çeşitli şekillerdeki beş sofyanın sıralan­masıyla meydana gelmiştir. Şematik gös­terilişi şekildeki gibidir.

Büyük formdaki eserlerde çok defa kendi başına kullanılan bu usul, ayrıca 120 zamanlı zencir usulü ile değişik za­manlı darbeyn usullerinin bünyesinde de yer almaktadır. Otuz iki zamanlı ha­fif ve muhammes adlı diğer usullerden vuruş sayıları ile zayıf ve kuvvetli zaman­larının farklı oluşu bakımından da ayrıl­maktadır. Çoğunlukla beste formunda, ayrıca bazı peşrev, kâr, tevşîh ve ilâhi­lerde kullanılmıştır.

DİA