Mütevatir Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
421

Mütevâtir (Ar. s.)

Sözlükte, çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. herkesin veya ilgililerin işitip doğruluğunu kabul ettikleri kesin, şüphesiz, sağlam haber gibi anlamlara gelir.

Tevatür yoluyla duyulan; aklın, yalan üzerinde birleşmelerini mümkün görmeyeceği kadar çok sayıda insan tarafından rivayet edilen haber manâsına gelen bir usul-i hadîs terimidir (bk. Haber-i Mütevâtir).