Musarra Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Musarra

edebiyat-sozlugu/kitap_eski_5″ 122″ 79″ Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler. Beyt-i musarra, gazellerin ilk beyitleri (matla’) musarra’dır.

Her mısrası aynı kafiyede olan şiirlere de musarra denir. (Musarra tuyuğ gibi) Bu şekilde düzenlenen şiirlerin bir başka adı müselseldir.