Muaz bin Amr Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

38

Muâz b. Amr b. el-Cemûh el-Hazrecî el-Ensârî (ö. 25/645) Sahâbî.

Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin Seleme (Selime) kolundandır. Annesi Hind bint Amr b. Haram da sahâbî olup Ab­dullah b. Amr b. Harâm’ın kız kardeşidir. Muâz genç yaşta müslüman oldu ve ka­bile reisi olan babasını İslâmiyet’i kabul etmesi hususunda İkna etti. İkinci Aka­be Biatı’nda bulundu ve Bedir Gazvesİ’ne katıldı. Kendisi gibi genç bir sahâbî olan Muâz b. Haris ile [Muâz b. Afra] birlikte Ebû Cehil’in peşine düşerek onu ağır şe­kilde yaralayıp öldürmüşlerdi. Ebû Ce­hil’in üzerinden çıkan şeyleri Muâz b. Amr’a veren Hz. Peygamber onu bu hiz­metinden dolayı övdü. Ancak durumu öğrenen Ebû Cehil’in oğlu İkrime Muâz’ı takip ederek sıkıştırdı ve kılıcıyla kolunu kopardı. Bu yüzden Muâz daha sonraki savaşlara katı­lamamıştır. Resûlullah, “Ne güzel adam!” dediği birkaç kişi arasında Muâz’ın da adını saymıştır. Abdullah b. Abbas’ın ken­disinden rivayette bulunduğu Muâz b. Amr’ın Hz. Ömer’in hilâfetinin sonlarına doğru 23’te (643), bir başka rivayete gö­re ise Hz, Osman’ın hilâfetinin ilk yıllarında 24 (644) veya 25 (645) yılında Medine’de vefat ettiği belirtilmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Önceki İçerikGeorgiy Vasilyeviç Çiçerin Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikSimone Weil (Filozolar Biyografileri)