Nedir ?

Miskinler Tekkesi Nedir Ne Demektir Anlamı

Miskinler Tekkesi

Dünya işlerinden elini eteğini çekmiş, kendini Allah’a adamış, zamanını zikir ve ibadetle geçiren dervişlerin yaşadığı tekke, zaviye, hankâh vs. gibi yerlere halk arasında verilen isim.

Cüzzam hastalığına yakalanmış kişilerin bir arada yaşadıkları yerlere de bu ad verilirdi. Cüzzamlı hastalar için özel olarak İstanbul’da Karacaahmed mezarlığında 15. asırda yaptırılan ve zamanla, ihtiyaca göre yeni ilavelerle genişletilen tekkenin adı. 1927’de tekkelerin kapatılmasıyla bu tekke de kapatıldı.

İlgili Makaleler