Şeddad bin Ad Kimdir, Ne Demektir

Şeddâd

Şeddâd bin Ad. Yemen’de Ad kavminin hükümdarıdır. Cennet’in varlığını ve özelliklerini işitince, Aden çöllerinde Cennet’in vasıflarına uygun bir şehir kurdurdu. Taşları altın ve gümüşten idi. Duvarları da kıymetli taşlarla kaplı idi. Şeddâd, yaptırdığı bu şehre girmeye giderken, İrem’den bir günlük uzaklıkta bulundukları sırada, çıkan bir kasırgada maiyyeti ile birlikte yok oldu ve bütün şehir kumlara gömüldü. Bu suretle, “Cennet-i İrem”, “Bâğ-ı İrem” mesel olmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’de İrem bir tek âyette geçer ve şöyle zikredilir. “Görmedin mi Rabbin Ad kavmine ne yaptı? O sütunlar sahibi İrem şehrine … Öyle ki o şehrin bir benzeri yoktu” (K.89/6-8)