Mily Balakirev Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

53

BALAKİREV, Mili (1837-1910)

Rus besteci. “Rus Beşleri” adıyla tanınan grubun kurucusudur. Rus ulusal müziğinin oluşumuna öncülük etmiştir.

Mili Aleksandroviç Balakirev 2 Ocak 1837’de, Nijni-Novgorod’da doğdu. Küçük yaşta müziğe ilgi duydu ve ilk derslerini annesinden aldı. Ancak, parasal sorunlar, başka öğretmenlerden aldığı piyano derslerinin çok sınırlı kalmasına yol açtı. 13 yaşındayken, zengin bir toprak sahibi, tarihçi ve eleştirmen olan Ulibişev, kendisiyle ilgilendi ve yeniden müzik çalışmalarında yoğunlaşmasını sağladı. Ulubişev, bir Mozart uzmanıydı ve küçük bir özel orkestrası vardı. Onun yanında klasik yapıtları yakından tanıma ve ayrıntılı olarak inceleme olanağı bulan Balakirev, çok geçmeden orkestrayı yönetmeye başladı. Ulubişev aracılığıyla tanışmış olduğu, Rus müziğinin en önemli öncülerinden Glinka’nın onun daha 15 yaşındayken yaptığı beste çalışmalarını ilgiyle karşılaması, Balakirev’i oldukça cesaretlendirdi. Glinka’nın etkisi, sanatçının ulusal bir anlayışa yönelmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Rus beşleri
1853-1855 arasında Kazan Üniversitesi’nde matematik öğrenimi gördü. Daha sonra St. Petersburg’a geçti. Burada 1860’a doğru başlattığı ve müzik tarihi için büyük önem taşıyan başka bir etkinlik de, çeşitli mesleklerden bazı amatör müzikçilerle ilişki kurması ve onları eğitmesi olmuştur. Amatörleri yeğlemesi, profesyonel müzikçiler karşısında kendini yetersiz bulmasından ve akademik eğilimlere yakınlık duymamasından kaynaklanıyordu. Öğrencileri arasında, Cui veMussorgski de vardı. 1861 -1862 yıllarında Rimski-Korsakov ve Borodin’in de bu çevreye katılmasıyla, “Rus Beşleri” adıyla anılan grup oluştu. Balakirev, oldukça pratik bir eğitim yöntemi izliyordu. Öğrencileriyle birlikte, klasik yapıtların dört el için yapılmış düzenlemelerini çalıyor, ardından, çaldıkları yapıtlar üzerinde tartışmalar, yorumlar ve ayrıntılı incelemeler yapıyorlardı. Bu çalışmalara müzikte ulusallaşma-ya verilen önemin giderek artması ve halk müziğinden yararlanma yollarının araştırılması da eşlik etmiştir.

Oldukça farklı kişilikleri bir araya getiren Rus Beşleri, grup olarak fazla yaşamadı. Bunda, Balakirev’in aşırı disiplinli yönetiminin de etkisi oldu. Bu dönemde bunalıma düşüp içine kapandığı halde yeni bir girişime de başladı. 1862’de St. Petersburg Konservatuvarı’na karşıt bir anlayışla oluşturulan Serbest Müzik Okulu’nun kuruluşuna öncülük etti ve bu kurumun düzenlediği halka açık konserlerin yöneticiliğini üstlendi. Kendisinin ve çevresindeki bestecilerin yapıtlarının çalınmasını sağlayarak, gelişmekte olan Rus müziğinin tanınması ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı. 1860’lar, sanatçının en faal ve etkili olduğu dönem sayılır. Volga boylarından derlediği halk şarkılarını yayımladı, bunları Rus Temaları Üzerine ikinci Uvertür’ünde kullandı. Daha sonra bu yapıtı, Rusya adlı senfonik şiire dönüştürdü. Yaz tatillerini geçirdiği Kafkasya’da topladığı ezgileri de, ünlü piyano fantezisi Islamey ve Tamara adlı senfonik şiirinde değerlendirdi.

Ancak, bu verimli dönem, müziği kamuya yayma çabalarındaki başarısızlıklar ve bazı kişisel sıkıntılarla sona erdi. 1871-1876 yıllarında, sanatçı, müzikle hemen hiç ilgilenmedi, demiryolları kuruluşunda biletçi olarak çalıştı. Bu kez, daha da derin bir bunalıma girmiş ve bağnaz bir Ortodoks kimliğine bürünmüştü . Bununla birlikte, bir süre sonra, yeniden müzikle ilgilenmeye başladı. Serbest Müzik Okulu’nun yöneticiliğine döndü ve 1883-1894 arasında imparatorluğun resmi kilise korosunu yönetti. Yaşamının son on yılı tam bir yalnızlık içinde geçti. 29 Mayıs 1910’da, St. Petersburg’da öldü.