Mikadonun Çöpleri Kısaca, Özet, Konusu, Hakkında Bilgi

105

MİKADONUN ÇÖPLERİ

Meyhaneden dönen bekâr bir erkek, bir kış gecesi, kucağında bebeğiyle sokakta kalmış bir kadına rastlar; evine getirir, dertleşirler. Erkeğin çocukluğu güç koşullar içinde geçmiş, insanların ikiyüzlülüğü, kötülüğü onu yalnızlığa itmiştir. Kadın ise, yaşantısını, çıkar kaygısı gütmeyen sevgilere bağlamıştır. Gece vakit geçirmek için «Mikado» denilen oyunu oynarlar. Bu oyunda, renk renk çizgili küçük çubuklar demet yapılıp masanın üzerine dağınık olarak saçılır. Oyuncular, her çubuğu, öteki çubukları oynatmadan toplamağa çalışırlar. Kurala uygun olarak kim daha çok çubuk toplayabilirse oyunu o kazanır. Oyun boyunca birbirlerini daha iyi tanıyan çift, gün ağarırken, toplumda yerleşmiş birtakım ahlâk kurallarının. Mikado oyununda olduğu gibi çevreyi sarsmadan ortadan kaldırılabileceğini öğrenmişlerdir. Erkek, örtündeki yılları ancak başkalarıylo paylaşarak sürdürebileceğini anlamış, kadın da sevgisinde daha az duygusal ve daha bilinçli olması gerektiğinin farkına yarftııştır. Bundan böyle yaşantılarını birleştirecek, birbirlerini bütünleyeceklerdlr.