Matta Kimdir, Hayatı, İncili, Eserleri, Hakkında Bilgi

55

MATTA (İS l.yy)

Filistinli din adamı. Kendi adıyla anılan İncil’in yazarı ve İsa’nın on iki arkadaşından biridir.

İS l.yy başlarında Filistin’de doğdu, önce İbrani dinini benimsedi. Bir süre Roma adına Kefar Nahum’da vergi toplamakla görevlendirildi. İsa’nın yeni inançları yaymaya başladığını duyunca görevini bırakarak, onun arkadaşları arasına katıldı. İsa’nın konuşmalarını Arami diliyle yazıya geçirerek düzenledi, sonra kendi adıyla anılan Matta İncili’ ni ortaya koydu. Bir söylentiye göre İsa’nın düşüncelerini yayma amacıyla gittiği Habeşistan’da öldürüldü.

28 bölümden oluşan Matta İncil’i “İbrahim oğlu, Davud oğlu İsa Mesih’in kitabıdır” sözleriyle başlar. Onun soy kütüğünü, peygamberliğini, getirdiği yeni inançları anlatır. İsa’nın ölümü ve ölüsünün geri istenmesiyle biter. Matta’ya göre Tanrı birdir, yücedir, yaratıcıdır, ölümsüzdür. İsa onun kutsal tin aracılığıyla oğludur. Tin, ötedünya, yargı günü vardır. İnsan olgun, iyiliksever, alçakgönüllü, iyi yürekli, başkalarına saygılı ve yardım edici olmalıdır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi