Krupp Ailesi (Alfred, Friedrich, Gustav, Alfried) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

20

KRUPP, Alfred (1812-1887) Alman, sanayici. Krupp Şirketi’ni Almanya’nın en büyük silah tekeli durumuna getirmiştir.

26 Nisan 1812’de Essen’de doğdu, 14 Temmuz 1887’de aynı yerde öldü. Krupp ailesinin ilk üyesi Arndt Krupp (Krupe) (?-1624) Ruhr sanayi bölgesinin merkezi Essen’e yerleştikten sonra bir veba salgınından kaçan yerlilerin topraklarım ucuza satın alarak önemli bir servet elde etmiş, şarap ticareti, gayrı menkul alım satımı gibi işlerle uğraşarak ve faizle para vererek zenginliğini artırmış, ayrıca çocuklarını da Essen’in varlıklı aileleriyle evlendirmişti. Oğlu Anton’un hali vakti yerinde bir tüfek üreticisinin kızıyla evlenmesiyle Krupplar ilk kez silah üretimine girmişler, 30 Yıl Savaşları’na (1618-1648) silah sağlamışlardı. Bu tarihten sonra işlerini hızla geliştiren Kruppiar’ın çelik sanayiine girmeleri Alfred’in babası Friedrich Krupp’un (1787-1826) kurduğu çelik dökümhanesiyle’başladı. Ancak İngiliz çeliğiyle rekabet edecek durumda olmayan bu küçük şirket, Friedrich, 8 Ekim 1826’da hastalanarak öldüğü zaman zarar etmekteydi.

Büyük Alfred lakabıyla tanınan ve asıl Krupp imparatorluğunun kurucusu olan Alfred Krupp, 14 yaşında şirketin başına geçtikten sonra annesi Therese’nin de yardımıyla kısa zamanda işleri kavradı ve üretimi artırmanın yollarını aramaya başladı. 1830’da demiryolu taşıtları için tekerlek üretimine geçti. 1834’te 17 Alman devleti arasında gümrüklerin kaldırılarak tek bir pazar yaratılmasından sonra demiryollarının hızla gelişmesi Krupp’a da üretimini artırma olanağı sağladı. 1840’larda çoğu kendi tasarımı olan makineler üretmeye başladı ve Ingiliz çelik sanayiiyle rekabet edebilir duruma geldi. 185İ’de Londra Büyük Sergisi’ne götürdüğü 2 tonluk tek külçe halindeki dökme çelik büyük ilgi uyandırdı. Bir yıl sonra da kaynaksız tekerlek üretti ve kısa zamanda dünyanın en büvük demiryolu malzemesi üreticilerinden biri durumuna geldi. Bir yandan da top üretiyordu, ama çelik döküme henüz kuşkuyla bakıldığından 1857’de Prusya hükümetinden 312 top siparişi alana değin önemli bir silah satışı yapamadı. 1862’de Bessemer yöntemini uygulamaya başlayarak maliyetlerini düşürdü.

1870-1871 Fransa-Prusya Savaşı’nda Krupp’un ürettiği topların üstünlüğünün kanıtlanması ve bunun Prusya’nın zaferinde en önemli etkenlerden biri olması silah satışlarında bir anda patlamaya yol açtı. Krupp hızla büyüyen Alman ordusunun taleplerine ek olarak birçok yabancı ülkeye de satış yapmaya başladı.

Almanya’da 1871’de siyasi birliğin sağlanmasından sonra sanayileşme hızının olağanüstü arttığı, ağır sanayinin tekelci bir yapı içinde devlet tarafından desteklendiği yıllarda, dikey ve yatay bütünleşme yoluyla madencilik, enerji, ulaştırma sektörlerinde çeşitli şirketlere sahip oldu. Flammadde arzındaki tıkanıklıkları engellemek amacıyla buharlı gemilerden oluşan filosuyla Ispanya’dan gelen demir madenini kendi ithal etmeye başladı.

Alfred Krupp iki işçiyle devraldığı babasının atölyesini 21 bin işçi çalıştıran büyük bir şirket durumuna getirdi, işçilerini en tehlikeli düşman olarak gördüğü sosyalizme karşı sürekli uyarıyordu. Sendikalara da karşıydı, hangi koşulda olursa olsun grevlerin anında bastırılması gerektiğini savunuyordu. Geçimlerini sağladığı için, işçilerinin minnettar ve sadık olmalarını istiyordu. Aşırı bir disiplin içinde çalışan işçilerine sağlık sigortası ve emeklilik fonu sağlamış, en sadık olanlara da konut sahibi olma olanağı tanınmıştı. Almanya’da ilk kez onun tarafından uygulanan sosyal yardım hakları, Bismarck’ın 1873’ten sonra çıkardığı kaza, yaşlılık ve emeklilik sigortaları yasaları için örnek olmuştu.

Alfred Krupp öldüğünde, aralarında Osmanlı Devleti’nin de olduğu çeşitli ülkeler tarafından verilmiş 44 madalyaya sahipti. 46 ülke ise ordularım onun silahlarıyla donatmış durumdaydı. Ölümünden sonra şirketin başına oğlu Friedrich Alfred Krupp geçti.