Kestane Kıranında Kadınlar Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Kestane Kıranında Kadınlar, Tahir Musa Ceylan’ın 2008 yılında yayınlanan olan ikinci romanı.

Eserde, XIX. yy’ın sonuyla XX. yy’ın başında varolma mücadelesi sürdüren köylü bir ailenin öyküsü epik bir dille anlatılmıştır, başkahraman Zeliha’nın şahsında, insanın yokolmaya karşı direnişinin ve gücündeki sonsuzluğu ifade edişinin sıradışı bir örneği verilmiştir. Arka planda Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları, cumhuriyet’in ilk yılları aktarılmıştır. Kitap zaman zaman yerel sözcüklerin de geçtiği zengin bir dil ve anlatımın gücünü arttıran sayısız metafor taşımaktadır. Büyülü gerçekçilik tarzına yaklaşan ve roman-içi evreni büyütmek için farklı dünyaları birbirine bağlayan anlatım, sayfadan sayfaya öyküyü dokuyarak sürer.