Karl Christian Friedrich Krause Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Krause’ye göre istenç duyarlık ve anlığa egemendir. Tinin, bir işlevi olarak, Ben’in kendini belirlemesini sağlar. İstencin en son ereği, iyinin yasasını gerçekleştirmektir. İnsan istenç, duygu ve düşünce yetileri ile, tanrısal varoluşun kesinliğine ulaşır. İnsanın gerçekleştirmesi gereken tanrısal yaşama benzer bir yaşamdır. Tanrısal iyi ile içsel bir bütünlüğü amaçlamak, ahlakın ve dinlerin temelidir. Kişi, bütünün bir bölümü olduğundan, bu bütünlüğe yalnız başına ulaşmaz. Toplum ve kurumlan bu gereksinmeyi karşılamak içindir.

Ona göre, insanlığın gelişimi üç aşamalıdır. Bütünlük evresinde birey bütüne bağlı, onunla uyumludur. Benlik aşamasındaysa, kendi kimliğini belirlemek için bütünle çelişkiye düşer. Kötülükler bu evrenin ürünüdürler. Üçüncü aşamada, belirlenmiş ben ve bütün yeniden bir uyum sağlarlar.

• YAPITLAR (başlıca): D as Urbild der Menschheit, 1812, (“İnsanlığın Özü”); Abriss des Systems der Philosopbie, 3 cilt, 1825-1828, (“Felsefe Dizgesinin Temeli”); Rechtsphi-losophie, 1829, (“Hukuk Felsefesi”); Vorlesungen über die Grundmahrheiten der Wissenschaft, 1829, (“Bilimin Temel Gerçekleri Üzerine Düşünceler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi