Ana Sayfa Edebiyat Edebi Şahsiyetler Jules Supervielle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Jules Supervielle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

SUPERVIELLE, Jules (1884-1960)

Fransız, şair ve yazar. Fanteziye ağırlık veren özgün üslubuyla çağdaş Fransız şiirinin önde gelen adları arasına girmiştir.

16 Ocak 1884’te Uruguay’da, Montevideo’da doğdu, 17 Mayıs 1960’ta Paris’te öldü. Basklı zengin bir aileden geliyordu. Çocukluğu Uruguay’da geçti. Paris’te öğrenim gördü. Daha sonra Paris’te ve Fransa’ nın güneyindeki Oloron’da yaşadı. Fransa’nın Alman işgali altında olduğu II. Dünya Savaşı yıllarını Uruguay’da geçirdi.

Supervielle, 1919’da yayımladığı Poemes de l’hu-mour triste(“Kederli Mizah Şiirleri”)adlı şiir kitabıyla admı duyurdu. Bunu çok sayıda şiir kitabı ile, roman, öykü ve oyunlar izledi. Fransızca yazmakla birlikte, yalınlığı ve bazı temaları açısından şiiri Güney Amerika şiirine yakındır. Önceleri Laforgue ve Larbaud gibi Fransız şairlerden etkilenmişse de, kendin.e özgü bir üslup yaratmış, Fransa’daki yenilikçi şiir akımları karşısında bağımsızlığını korumuştur. Supervielle’in şiirinde, çocukluğunun geçtiği Güney Amerika pampalarına ve okyanusa duyduğu özlem yoğun bir yalnızlık ve uzaklık duygusu ile iç içe geçmiştir. Doğaya, varlıkların görünmez hareketine ve egzotik olana ilgi, ölüm karşısındaki endişe, evrendeki gizli bağlantıları keşfetme isteği ve evrenle bütünleşme özlemi şiirinin tekrarlanan temaları arasındadır. Supervielle sıradan olmaktan çok, anlaşılmaz bir gizeme düşmekten kaçınmıştır. Temalarını masalsı bir havadan koparmadan sıradanlaştırmış, onları doğallık, samimiyet ve yalınlıkla dile getirmiştir. Şiirindeki yalnızlık ve endişe duygusunu sıcak bir mizahla dengeleyerek sevimli ve kolay bir söyleyiş tarzı yaratmıştır. Biçim açısından yenilikçi olmamakla birlikte, zengin bir fantezi dünyasını yansıtan incelikli
bir anlatımla yazılmış şiirlerinde özgün bir duyarlığı yakalayabilmiştir. Öykü ve romanlarında da mit, düş ve fantezi dünyasına dayanan, ince alaya yer veren üslubunu korumuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Poemes de l’humour trieste, 1919, (“Kederli Mizah Şiirleri”); Debarcaderes, 1922, (“İskeleler”); Gravitations, 1925, (“Çekimler”); Le forcat innocent, 1930, (“Suçsuz Kürek Mahkûmu”); Les amis inconnus, 1934, (“Bilinmeyen Dostlar”); La fable du monde, 1938, (“Dünyanın Masalı”); Poemes de la France malheureuse, 1941, (“Felakete Uğrayan Fransa Şiirleri”); Oublieuse memoire, 1949, (“Unutkan Bellek”); Naissan-ces, 1951, (“Doğuşlar”); Le corps tragique, 1959, (“Trajik Beden”); Roman-Uzun Öykü: L’homme de la pampa, 1923, (“Pampaların Adamı”); Le voleur d’enfants, 1926, (“Çocuk Hırsızı”); L’enfant de la haute mer, 1931, (“Açık Deniz Çocuğu”); Le jeune homme du dimanche et des autres jours, 1952, (“Pazar ve Başka Günlerin Delikanlısı”). Çeşitli: La belle au bois, oyun, 1932, (“Ormandaki Güzel”); Bolivar (M.Milhaud ile), libretto, 1936.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi