Johann Gottlieb Heineccius Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

7

HEINECCIUS, Johann Gottlieb (1681-1741)

Alman, hukukçu. Roma hukuku ve Germen özel hukuku üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Eisenberg’de doğdu, Halle’de öldü. Leipzig Üniversitesi’nde tanrıbilim, Halle Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Felsefe profesörü olarak Halle Üniversitesi’ne atandı; daha sonra, aynı üniversitede hukuk profesörü oldu. Orada, ünlü hukukçu Samuel Stryk’in etkisi altına girdi. Hollanda’ya giderek Franeker Üniversitesi’nde kısa bir süre ders verdi. Ardından, 1727-1733 arasında Oder nehri üzerindeki Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe profesörlüğü yaptı. 1733’te Halle Üniversitesi’ne döndü. Uzun yıllar boyunca Prusya kralının özel danışmanlığı görevinde bulundu.

Heineccius, tarih ve arkeoloji incelemeleri yoluyla Roma hukuku üzerine çalışmalar yapmış 18.yy hukukçularının en önemlilerinden biridir. Antiquita-tum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma (“Eski Roma Hukukundan En Ünlü Örnek Parçalar”) ve Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum (“ikinci Kez Düzenlenmiş Medeni Hukuk Bölümleri”) Roma hukuku üzerine yayımladığı en önemli çalışmalarıdır. Her iki kitap da defalarca yeniden yayımlanmış, incelenmelere konu olmuş, temel başvuru kaynakları arasına girmiştir. Roma hukuku üzerine yazdığı Ad legem juliam et papiam poppaeam commentarius (“Julius Caesar ve Papia Poppia Yasası Üzerine Yorumlar”) adlı kitap değerini günümüzde de korumaktadır. Heineccius’un Germen hukuku üzerinde yaptığı en önemli çalışma Elementa juris germanici’dir (“Germen Hukukunun Öğeleri”). Germen özel hukukunun evrimini ele alan temel kaynaklardan biri olan bu kitapta, Germen özel hukukunun Almanya’nın koşullarına uyabilecek tek hukuk sistemi olduğunu ve Roma hukukunun evrensel bir niteliğinin bulunmadığını öne sürmüştür. Ancak çalışmasında Germen hukukunu, Germen hukukuna özgü kavramlarla yeterince değerlendirememiştir. Heineccius’un tüm yapıtları, ölümünden sonra oğlu tarafından toplu olarak yayımlanmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Antiquitatum romanarum juris prudentiam illustrantium syntagma, 1719, (“Eski Roma Hukukundan En Ünlü Örnek Parçalar”); Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum, 1725, (“ikinci Kez Düzenlenmiş Medeni Hukuk Bölümleri”); Ad legem juliam et papiampoppaeam commentarius, 1726, (“Julius Caesar ve Papia Poppia Yasası Üzerine Yorumlar”); Elementa juris germanici, 2 cilt, 1735-1736, (“Germen Hukukunun Öğeleri”); Opera Omnia, (ö.s.), 9 cilt, 1765-1771,(“Toplu Yapıtlar”).

•    KAYNAKLAR: E.Landsberg ve R.Strintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 3 cilt, 1880-1910.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi