János Kádár Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

25

Dönemin başbakanı Matyas Rakosi ve yandaşlarıyla arasında uzlaşmazlık baş gösterince 1950’de içişleri bakanlığından ve partideki görevinden uzaklaştırıldı. Ertesi yıl tutuklandı, 1954’te serbest bırakıldı ve eski itibarı geri verildi. Bu tarihten 1956’ya değin MİP’in bölge komitelerinde çeşitli görevler aldı. Temmuz 1956’da yeniden MİP Merkez Komitesi’ne girdi.

Ekim 1956’da başlayan Budapeşte Ayaklanması’ nın Kasım 1956’da bastırılmasından sonra “devrimci işçi-köylü hükümeti” adlı bir hükümet kurarak başbakan oldu. Aynı yıl Macaristan Sosyalist İşçi Partisi (MSİP) adını alan MİP’in birinci sekreteri oldu.

1958-1961 dönemi dışında, başbakanlık görevini 1965’e değin sürdürdü. Kidâr’ın başbakanlığı döneminde idari ve iktisadi düzenlemelerle işyerine ve yerel yönetim birimlerine karar almada daha fazla özerklik tanındı. 1956 olayları sırasında tutuklanan çok sayıda siyasi tutuklu 1963 affıyla serbest bırakıldı. Batı’yla ticaret arttı ve yaşam düzeyini yükseltecek önlemler alındı.

Yeni reformcu akımın önde gelen temsilcisi olarak Haziran 1987’de başbakanlığa getirilen Károly Grósz, 1988’de Kádár’ın yerine parti birinci sekreteri oldu. Daha çok törensel niteliği olan parti başkanlığına getirildi, 1989’da ise parti başkanlığından ve Merkez Komitesi’ndeki görevinden de alındı.

• YAPITLAR (başlıca):: For the Complete Victory of Socialism, 1962, (“Sosyalizmin Tam Zaferi İçin”); Patrio-tism and Intemationalism, 1968, (“Yurtseverlik ve Enternasyonalizm”); For a Socialist Hungry, 1972, (“Sosyalist Bir Macaristan İçin); Parti, Trade Union, Socialism, 1982, (“Parti, Sendika, Sosyalizm”).

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi