Edebi Şahsiyetler

Jacques Henri Lartigue Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LARTIGUE, Jacques-Henri (1894 – 12 Eylül 1986)

Fransız, ressam ve fotoğrafçı. Özellikle I.Dünya Savaşı öncesinde çektiği çocukluk dönemi fotoğraflarıyla tanınmıştır.

Çok küçük yaşlarda, önce resme sonra da fotoğrafa ilgi duydu. Bir amatör fotoğrafçı olan babası, ona karanlık oda tekniklerini öğretti ve yedi yaşında eline ilk fotoğraf makinesini verdi. Lartigue önceleri yakın çevresindeki kişilerin, özellikle kadınların fotoğraflarmı çekti. Babasının Courbevoie’daki büyük malikânesinde kardeşleri ve yeğenleriyle oynadığı oyunları, evde yapılmış su bisikletleri, kayaklar, arabalar, uçurtmalarla sürdürdükleri eğlencelerini, bir günce sürekliliğiyle fotoğrafladı. 1904’te, on yaşındayken, Fransa’da yapılan ilk başarılı planör uçuşunun, bir yıl sonra da son Gordon Bennet Kupası yarışının fotoğraflarını çekti. 1911’de ailesiyle Paris’e yerleşti. Yirmi yaşma değin, gittikçe gelişen çeşitli kameraları (kutu, stüdyo tipi, panoramik vb.) kullanarak savaş öncesi Avrupa’sının kent yaşamının en ilginç belgelerini üretti. I.Dünya Savaşı’nm başlamasından sonra çalışmalarını resim alanında yoğunlaştırdıysa da tümüyle fotoğraftan kopmadı, bu uğraşını 1935’lere değin sürdürdü. Çocukluk dönemi fotoğraflarından kırk iki tanesi uzun bir unutuluştan sonra New York Modern Sanatlar Müzesi’nde 1963’te sergilendi. Üç yıl sonra da 1904-1914 arasında çektiği yüz altmış fotoğraftan oluşan bir kitabı yayımlandı. Bu fotoğrafların yayımlanmasıyla Lartigue dünya ölçüsünde bir üne kavuştu. Yeniden yoğun olarak fotoğraf çekmeye başladı. 1983’te de tüm negatiflerini ve 1906-1935 arasında kullandığı makineleri devlete bağışladı.

Lartigue’in sanat yaşamının en ilginç ürünleri çocukluk döneminin fotoğraflarıdır. Yaşından beklenmeyecek, olağanüstü bir gözlem yeteneğiyle “La belle epoque” (güzel yıllar) adı verilen dönemin,

19.yy sonlarıyla 20.yy başlarındaki Yeni Sanat (Art Nouveau) akımının etkisinde kalmış bir yaşam biçiminin fotoğraflarını çekmiştir. O günlerin Paris’ini, bulvarlarda, parklarda dolaşan şık kadınları, araba yarışlarını, ilk uçakları çarpıcı bir dizi halinde görüntüleyerek yüzyılın en ilginç fotoğraf olaylarından birini gerçekleştirmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca) Boyhood Photographs of J.H.Lartigue, 1966, (“J.H.Lartigue’in Çocukluk Fotoğrafları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi