Tarihi Şahsiyetler

Hasan Ali Yücel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

YÜCEL, Hasan Âli (1897-1961) Türk eğitimci ve devlet adamı. Etkin bir kültür ve milli eğitim siyaseti uygulamıştır.

16 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu, 26 Şubat 1961’de aynı kentte öldü. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte tamamladı. 1921’de Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. İzmir Erkek Öğretmen Okulu’nda Türkçe ve edebiyat, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nde edebiyat, İstanbul Erkek Lisesi’nde edebiyat, felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1927’de maarif müfettişi oldu. 1930’da Fransa’da öğrenci müfettişliği, 1932’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü müdürlüğü, 1933-1935 arasında ortaöğretim genel müdürlüğü yaptı.

1935’te İzmir milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 28 Aralık 1938’de 2.Bayar hükümetinde milli eğitim bakanı oldu. Bu görevi Saydam ve Saraçoğlu’ nun kurduğu dört hükümette kesintisiz olarak 5 Ağustos 1946’ya değin sürdürdü. 1950 seçimlerini kaybedince İstanbul’a yerleşti. 1955-1960 arasında İş Bankası Kültür Yayınları’nı yönetti. 1958’de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliğine, 1961’de Kurucu Meclis üyeliğine seçildi.

Hasan Âli Yücel, eğitim ve kültür alanında yaratıcı ve üretken bir döneme damgasını vurdu. 1939’da ilk Maarif Şurası’nı toplayarak bir eğitim planı yaptı. 1940’ta Tonguç önderliğinde köy enstitülerinin kurulmasını sağlayarak ilköğretimde, çeşitli meslek okulları açtırarak teknik öğretimde önemli adımlar atılmasına öncülük etti. Bakanlığa bağlı bir tercüme bürosu kurdurarak dünya klasiklerinden oluşan 496 ciltlik bir kütüphane oluşturdu. 13 Haziran 1946’da Üniversiteler Yasası’nın çıkarılmasında etkin rol oynadı ve kendi yetkilerini üniversiteye devreden ilk bakan oldu. Ahlak Şurası, Neşriyat Kongresi, Tercüme Kongresi’ni, Gramer Komisyonu’nu toplayarak ilgili konularda yeni ilkeler belirledi. Ortaöğretimde birlik ve yükseköğretimle uyumluluğu, devlet tiyatro ve operasının kurulmasını, güzel sanatların desteklenmesini, çok sayıda sanat ve eğitim dergisinin, ansiklopedilerin yayımlanmasını gerçekleştirdi.

1921-1922 yıllarında Dergâh ve Yarın, 1923’te Yeni Mecmua’da, 1926-1928 arası Hayat dergilerinde şiirlerini, 1936’da Akşam, 1949’dan sonra Cumhuriyet ve 1960’ta Dünya gazetelerinde toplumsal ve kültürel konulara ilişkin makale ve denemelerini yayımladı. Usta bir yazar olarak yazın alanında da kendisini kabul ettirdi.

26 Şubat 1961’de konuk olarak kaldığı Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın evinde öldü. 2 Mart 1961 tarihinde Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İlgili Makaleler