Hubert Grimme Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

Hubert Grimme (1864-19421 Alman şarkiyatçısı.                 .

24 Ocak 1864 tarihinde Paderborn’da doğdu. Babası, Münster Akademisi’nce kendisine ilk fahrî doktora payesi veri­len lise müdürü ve Saverland’ın mahallî şairi Friedrich W. Grimme’dir. Yüksek öğrenimini Münster’de bir sömestr oku­duktan sonra Berlin’de Semitistik, Ger-manistik ve klasik filoloji bölümlerinde tamamladı. Eduard Sachau’un yanında tamamladığı Palmyra in muslimischer Zeit adlı teziyle doktor unvanını kazan­dı (1886). Daha sonra Münster’de Alman­ca ve Latince okuttu. 1889 yılında doçent unvanı ile yeni kurulan Freiburg Üniver­sitesi Şarkiyat Bölümü’ne öğretim üyesi tayin edildi. Üç yıl sonra profesör, 1909′-da da aynı üniversitenin rektörü oldu. Er­tesi yıl Münster Üniversitesi’ne davet edi­lerek yeni kurulan şarkiyat bölümünün başına getirildi. Burada yaklaşık yirmi yıl öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1929 yı­lında emekliye ayrıldı; 5 Eylül 1942’de öldü.

Doğu ülkelerini birçok defa ziyaret eden Grimme 1905 yılında Cezayir. Tunus ve Fas’ı dolaşmış. 1909’da uzunca bir sü­re Mısır ve Filistin’de bulunmuş, 1911′-de tekrar Mısır’a ve Yunanistan üzerin­den İstanbul’a gitmiş, 1927’de son defa Kahire ve Filistin’i ziyaret etmiştir.