Helmuth J.L.von Moltke Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MOLTKE, Helmuth J.L.von (1848-1916)

Alman, asker. I. Dünya Savaşı başlarında Almanya’nın yenilgisini hazırlayan askeri başarısızlıkları nedeniyle genelkurmay başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Helmuth Johannes Ludwig von Moltke 25 Mayıs 1848’de Mecklenburg yakınlarındaki Gersdorff’ta (bugün DAC’de) doğdu, 18 Haziran 1916’da Berlin’ de öldü. Feldmareşal Helmuth Kari Bernhard von Moltke’nin yeğenidir. 1869’da orduya girerek 1870-1871 arasında Fransa-Prusya Savaşı’na katıldı. Askerlik mesleğinde hızla ilerleyerek 1882’de amcası genelkurmay başkanı H.K.B. von Moltke’nin yaveri oldu. 1903’te genelkurmay ikinci başkanlığına getirilen Moltke, 1906’da genelkurmay başkanlığına atandı.

I.  Dünya Savaşı öncesinde eski genelkurmay başkanı Alfred von Schlieffen’in başlattığı hazırlıkları sürdürdü. Onun iki cephede savaş planını esas almakla birlikte Almanya’nın müttefiki Avusturya’nın isteği doğrultusunda planda değişiklik yaparak doğudaki askeri birlik sayısını artırdı. Planda yaptığı değişiklikler sonucu 1914’te I. Dünya Savaşı başladığı zaman önce Fransa’yı yenilgiye uğratıp ardından Rusya’ya saldırıyı öngören Schlieffen Planı’nı uygulayamadı. Savaş sırasında ordu üzerindeki denetimini büyük ölçüde yitirerek ordu kumandanlarını yönetmede yetersiz kaldı. Alman ordusunun Eylül 1914’te Marne’de uğradığı yenilgi üzerine imparator II.Wilhelm tarafından görevinden alınarak yerine Erich von Falkenhayn getirildi.

Başarısızlığı çoğu tarihçiler tarafından Almanya’ nın I. Dünya Savaşı’ndaki başarısızlığını hazırlayan önemli bir etken olarak kabul edilen Moltke’nin anıları ölümünden sonra karısı tarafından yayımlandı.

•    YAPITLAR (başlıca): Ertnnerungen, Briefe, Dokumente 1877-1916, (ö.s.), Elisa von Moltke (der.), 1922, (“Anılar, Mektuplar, Belgeler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi