Hans Meyer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

MEYER, Hans (1884-1966)

Alman, filozof ve eğitimci. Aristoteles, Platon, Stoa ve Aquinolu Thomas üzerindeki çalışmalarıyla ün kazanmıştır.

18    Aralık 1884’te Etzenbach’ta doğdu, 30 Nisan 1966’da Würzburg’ta öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdi, Würzburg Üniversitesi’nde felsefe ve pedagoji okuduktan sonra, 1922’de bu üniversitede profesör olarak görevlendirildi.

Meyer, daha çok, felsefe tarihi alanındaki çalışmalarıyla önem kazandı. Felsefe sorunlarının başlangıçtan beri geçirdiği gelişim aşamaları, onlara aranan çözümler ve uygulanan yöntemler üzerinde durdu. Aristoteles, Platon, Aquinolu Thomas, Kilise Babaları, Stoacılık konusunda ayrıntılara varan incelemeler yaptı. Bu araştırmalarına dayanarak çağdaş felsefe ile İlk ve Orta Çağ felsefeleri arasındaki bağlantıyı vurguladı. Bunların yanı sıra evren, bilgi kuramı, değerler, dünya görüşü ve yaşama biçimlerini içeren kapsamlı çalışmalar ortaya koydu. Daha sonra çağdaş felsefenin işlediği dünya görüşü sorunlarının kaynaklarını, ortaya konuş biçimlerini sergiledi.

•    YAPITLAR (başlıca): Weltanschauungsprobleme der Ge-genıvart, 1956, (“Çağdaş Dünya Görüşü Sorunları”) Sittlichkeit, Kult und Staat, 1960, (“Ahlaklılık, Tapım ve Devlet”); M.Heidegger und Thomas von Aquin, 1964, (“M.Heidegger ve Aquinolu Thomas”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi