Halime Hatun Camii ve Külliyesi Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

25

Halime Hatun Camii ve Külliyesi. Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Gölmarmara bucağında XVII. yüzyıla ait külliye.

Vakfiyesinden, III. Mehmed’in (1595-1603) sütannesi Halime Hatun tarafın­dan yaptırıldığı ve cami, medrese, dârül-hadis, sıbyan mektebi, kütüphane, ima­ret ve misafirhaneden meydana geldiği öğrenilmektedir (vakfiye hakkında geniş bilgi için bk. Gökçen, II, 70-73). Bugüne kalan birimler cami, medrese ve imaret­le aynı yüzyılın sonlarında gelir sağlamak amacıyla külliyeye eklenen çifte hamam­dır.