Gerard de Nerval Kimdir, Hayatı, Kitapları, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

81

NERVAL, Gerard de (1808-1855)

Fransız, şair ve yazar. Simgecilik (Sembolizm) ve Gerçeküstücülük’ü etkilemiş, çağdaş Fransız şiirinin hazırlayıcılarından olmuştur.

22 Mayıs 1808’de Paris’te doğdu, 26 Ocak 1855’te aynı kentte öldü. Asıl adı Gerard de Labrunie’ dir. Annesi, o iki yaşındayken öldüğü, babası da Napoleon’un ordusunda görevli olduğu için Nerval, Montefontaine’deki büyükbabasının yanında büyüdü. 1820’de, babasının dönmesi üzerine Paris’e gitti ve College de Charlemagne’a girdi. O dönemin genç romantik şairlerinden ve daha sonraki Parnasçı şiir akımının kurucularından Theophile Gautier ile burada tanıştı. Genç yaşta Alman romantik edebiyatına ilgi duydu. Daha yirmi yaşındayken yaptığı serbest Faust çevirisiyle Goethe’nin beğenisini kazandı ve Paris’in edebiyat çevrelerine girdi. 1830’larda Gautier ve Petrus Borel (1809-1859) gibi şairlerin öncülüğündeki genç romantik şairler çevresine katıldı. Büyükbabasından kalan mirasla Fransa dışına yolculuklar yapma olanağını buldu. 1836’da tanıştığı tiyatro oyuncusu Jenny Colon’a büyük bir aşkla bağlandı, ancak Colon başka biriyle evlendi, bir süre sonra da öldü. Nerval için bir düş kişisine dönüşen Colon, onun yapıtlarım önemli ölçüde etkiledi. Colon’la tanıştığı yıllarda tiyatroyla yakından ilgilenen, oyunlar yazan Nerval, bir de tiyatro dergisi çıkartmaya başladıysa da başarılı olamadı.

1841’den başlayarak ruhsal sağlığı giderek bozuldu, birçok kez akıl hastanesinde yattı. 1842’de Mısır, Suriye, Lübnan ve Türkiye’yi de kapsayan bir Doğu yolculuğuna çıktı. Dönüşünde yazdığı Voyage en Orient (“Doğu’ya Yolculuk”) adlı kitabı, bir seyahatname olmanın yanı sıra, onun ruhsal yolculuğunu ve arayışını da yansıtan bir yapıt niteliğindedir. Nerval’ in ruhsal bozuklukları yolculuktan döndükten sonra da aralıklarla sürdü. 1855’te, akıl hastanesinden çıktıktan birkaç ay sonra Paris’te bir sokak lambasının direğine asılı olarak bulundu.