Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri François de Mayrons Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

François de Mayrons Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

MAYRONS, François (? -1325)

Fransız, tannbilimci. Varlığın, her türlü oluş biçimini, ilinek ve kipi içeren, temel öz olduğu görüşünü savunmuştur.

Provence’te Digne ilçesinde doğdu, Paris’te öldü. Önce Küçük Kardeşler adlı tarikata girdi, sonra Paris’te tanrıbilim öğrenimi gördü, 1315’ten sonra Paris Üniversitesi’nde din törenlerini yönetmekle görevlendirildi. Bilgisinin genişliği, konuşmalarının etkinliği yüzünden papa XXII. Johannes’in buyruğu üzerine tanrıbilim doktoru sanını kazandı, ölünceye değin tanrıbilim okuttu.

Duns Scotus’un öğretisini benimseyen, ona yeni bir yorum getirmeye çalışan Mayrons’a göre, bütün yaratma ve yaşatma eylemlerinde, her türlü nesnede özdeş olan, değişmeyen bir “temel varlık vardır”. Bütün nesnelerin son ve kurucu ilkesi olan bu temel, varoluş biçimlerini, ilinekleri, kipleri özünde taşır. Bu nedenle bilmek ve varolmak gibi kavramlar birdir, özdeştir. Bu kavramlar saltık olduğundan yalınçtır, ancak, onlarda, birtakım ilkel ayrımlar bulunur. Bu aynmlar ses, renk, koku, katılık, yumuşaklık, sıcak ve soğuk gibi türlü niteliklerin kaynağıdır. Mayrons dört temel ayrımın bulunduğu kanısındadır: Bunlar, Tan-n’nın yaratma eyleminden bağımsız olduğunu gösteren temel ayrım; baba ile oğul arasındaki gerçek ayrım; iki canlı arasındaki biçimsel ayrım ve koyu mavi-açık mavi gibi niteliklerde görülen kiple ilgili ayrımdır.

•    YAPITLAR (başlıca): Scriptum in magistrum sententia-rum, (ö.s.), 1489, (“Kutsal Sözler Uzmanını Yorumlama”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi