Fahriye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

54

İslam edebiyatında şairlerin kendi vasıflarından, fazilet, yücelik ve şiir güçlerinden bahisle kendilerini öğmek maksadıyla kaleme aldıkları şiirler.