Eyüp Sultan Külliyesi/Camii/Türbesi/Hamamı, Hakkında Bilgi

İstanbul’da Ebû Eyyub el-Ensâri’nin kabri çevresinde teşekkül eden külliye.

Eyüp Camii ve etrafındaki medrese, aşhane-imaret, hamamla türbeden olu­şan külliye Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethinin hemen arka­sından yaptırılmıştır. 894-89S (1489-1490) tarihli muhasebe defteriyle aslı­nın kaybolması üzerine 990’da (1582) III. Murad zamanında yeniden yazılan vakfiyesi cami ve külliyeye dair etraflı bilgi verir. Buna göre Eyüp semtinin bü­tünü ile çevresinde pek çok mülkten baş­ka Eğrikapı’dan Müderris köyüne, ora­dan da Germe su kemerine. Ali Bey kö­yünden (Alibeyköy) Haliç boyunca uzanan hatü takip ederek tekrar Eğrikapı’ya ula­şan çok geniş bir arazinin tamamı külli­yenin evkafındandır. Ayrıca Rumeli’de Edirne, Kızılağaç, Filibe, Vize, Keşan, Si-listre gibi yerlerde, Anadolu’da ise Mihalıç, Koçaç, Gediz, Bayındır, Bursa, İznik, Ulubat, Karacabey, Hereke çevrele­rinde pek çok köy de külliyeye vakfedilmiştir. Vakfiye, külliyede görevlendirilen çeşitli hizmetlilerin gündelik ödenekleri hakkında bilgi verdiğinden cami, med­rese, imaret ve türbenin kadroları da öğrenilmektedir. Ayrıca Eyüp Camii ve Türbesi’ne bütün Osmanlı tarihi boyun­ca mübarek gün ve gecelerde mevlid okunması için pek çok vakıflar yapılmış olduğu da Hadîkatü’l-cevâmi’de kaydedilmektedir.