Esvedi Anesi (Yalancı Peygamber)

Abhâle bin Kaab. Yalancı peygamberlerden biri. Yemen’in San’a şehrindeki Mezhic kabilesinin bir kolu olan Anesi’lerden. Hz. Muhammed’in Veda haccından dönüp Medine’ye geldikten bir süre sonra hastalandığını haberiyle peygamberlik iddasıyla ortaya çıkan Abhâle bin Kaab, İslâm tarihinde Esved-i Anesi olarak tanınır. Diğer taraftan bu şahsa, Sahibü’l-Yemen de denilir. Hokkabaz ve hilekâr bir adamdır. Çirkin yüzlü olduğu için yüzünü peçe ile örterdi. Bu yüzden kendisine Zü’l-Hımar lâkabı da verilmişti. Hz. Muhammed, San’a’ya zekât âmili olarak Muhacir ibni Ebu Ümeyye’yi gönderip zekâtı toplattırmak isteyince, Esved-i Anesi, buna karşı geldi. San’a’yı ele geçirdikten sonra peygamberlik davasına kalktı. Yemen valisi Şehri’yi öldürdü. Onun zevcesini zorlayıp kendine nikâhladı. Bu kadın sonradan, amcasının oğlu ile birleşerek Esved-i Anesi’yi bir gece yatağında öldürttü. Esved-i Anesi, öldürüldüğü zaman bağırmış, hemen koşuşan muhafızlara karısı, ona vahy geliyor diyerek muhafızları atlatmıştır.

Esved-i Anesi. San’a’yı ele geçirdiği zaman Yemen de bulunan Muaz bin Cebel ile Ebu Musa, Hadramut tarafına kaçtılar. Esved-i Anesi’nin öldürülmesi üzerine tekrar Yemen’e döndüler, Müslümanlar yine toplandılar. Yaptıkları seçimde Muaz bin Cebel’i Yemen valiliğine getirdiler.

Müseylemetü’l Kezzab ve Yemame Savaşı