Felsefe Yazıları

Regresif Otizm Nedir, Hakkında Bilgi

Regresif otizm

Regresif otizm normal gelişmeye başladığı görülen bir çocuğun yaklaşık 18 aylıktan itibaren konuşma va sosyal becerilerini kaybetmesi ve sonradan otizm tanısı konmasıyla ortaya çıkar. Otistik çocuklarda gerilemeyi tanımlamak için ayrıca otistik gerileme, otistik regresyon ve edinilmiş otizm sendromu gibi terimlerde kullanılabilir. Gerileme için standart bir tanımlama yoktur, ve kullanılan tanıma göre gerilemenin prevalansı değişir.

Otizm spektrumu bozuklukları olan çocukların yaklaşık %25-30’u sözcükleri söylemeye başladıktan sonra genelde iki yaşından önce konuşmamaya başlar. Bazı çocuklar konuşmayı kaybetmek yerine sosyal gelişimi kaybederken bazı çocuklar her ikisini de kaybeder. Gerilemeden sonra çocuk otistik nörolojik gelişimin standart modelini izler. Terim nörolojik gelişimin tersine döndüğüne işaret eder, halbuki gerileyen nörolojik gelişme değil, yalnızca etkilenen gelişimsel becerilerdir. Genellikle otistik nörolojik gelişimde doğumdan itibaren yaşa uygun otistik belirtilerin görülmesi ve buna benzer gerilemelerin olmaması daha olağandır.

Beceri kaybı hızlı ya da yavaş olabilir ve öncesinde beceri ilerlemesi görülmeyen bir dönem görülebilir. Bu kaybın yanı sıra sosyal oyunlarda azalma ve asabiyette artma da görülebilir. Geçici süre için elde edilen beceriler birkaç sözcükle ve çok basit sosyal algılama ile sınırlı kalabilir. Bazı durumlarda çocuk yeni sözcükleri öğrenirken eski öğrendiklerini unutabilir.

Otistik spektrum bozukluklarında gerileme çok iyi belgelenmiştir ve gerilemeyi çevresel stres faktörlerine bağlamak tanı koymayı geciktirebilir. Regresif otizmin ortaya çıkması, başlangıçta ağır işitme kaybından şüphelenen ebeveynler için sürpriz ve rahatsız edici bir gelişmedir. Belirtilerin ortaya çıkış şekli doğal olarak birçok kişide postnatal çevresel faktörlerin otizmi tetiklediğinden şüphe duyulmasına neden olur. Özellikle birçok belirgin belirtinin çocuğun çeşitli hastalıklar için aşılanmasından sonra başlaması, ateş, kızarıklık ve hızlı beceri kaybı görülmesi durumunda doğrudan otizm ve aşılama arasında bağlantı kurmasına neden olmaktadır. Her ne kadar bazı tartışmalar hâlâ sürse de aşılar ile otizm arasında bir bağlantı bulunamamıştır.

Gerileme içeren diğer bozukluklar doğuştan gelen körlük, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, Rett sendromu ve Landau Kleffner sendromudur.

İlgili Makaleler