Eski yazı Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

21

Türklerin İslamiyeti kabulunden sonra kullandıkları Arap kaynaklı yazı.