Esedullah Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Allah’ın arslanı, Hz. Ali için kullanılır. Farsça Şir-i Hudâ ve Şir-i Yezdan tabirleri de aynı mânaya gelmektedir.