Edward Calvin Kendall Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

22

Kendall’in ilk önemli araştırması, metabolizmayla ilişkisi 19.yy’ın sonlarında ortaya çıkarılan tiroit bezinin biyolojik etkinliğini sağlayan hormon salgıları üstüneydi. Tiroit bezinden elde edilen tiroglobülin üzerindeki araştırmaları sonucu, 1914’te, bir aminoasit olan tirozin ile dört iyot atomu içeren tiroksini ayrıştırmayı başaran Kendall’in bu çalışmaları, metobolizmamn düzenlenmesinde hormonların etkinliğinin yoğun bir biçimde ele alındığı bir dönemi başlatmıştır.

1930’lardan sonra araştırmalarını böbreküstü bezinin hormon salgısı üzerinde yoğunlaştıran Kendall, özellikle bu bezin kabuk bölgesinden salgılanan hormonları incelemeye başladı. 16.yy’dan beri bilinmesine karşın fizyolojik işlevi ancak 19.yy’da anlaşılmaya başlayan ve kortikoit adıyla anılan bu hormonların bileşimindeki yirmiyi aşkın madde üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, özellikle, bulunuş sırasına göre A,B,C ve E diye adlandırdığı bileşiklerin etkili olduğunu buldu. Genelde sodyum, potasyum, klor gibi mineraller ile şekerin dokularda kullanımım düzenleyen bu hormonları salgıdan ayırıp yalın halde elde eden ve sentezini gerçekleştiren Kendall, daha çok şeker metabolizmasını etkileyen ve sonradan “kortizon” diye adlandırılan E bileşiğinin klinik uygulamasına da katkıda bulundu. Mayo Kliniği’nde Hench ile birlikte sürdürdüğü araştırmalar sonucunda bu hormonun romatoit artrit tedavisinde başarıyla kullanılabileceğini gösterdi.

Kendall’in tiroit ve böbreküstü bezi hormonlarına ilişkin öncü nitelikteki çalışmaları, bir yandan hormonların kimyasal nitelikleri ile biyolojik etkinliklerinin, öte yandan klinik uygulamadaki öneminin anlaşılmasında büyük katkıda bulunmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi