Ebu’l-Hüzeyl Kimdir, Felsefesi, Düşünceleri, Hakkında Bilgi

0
29

EBÜLHUZEYL ALLAF (752-841) Arap, filozof. Her olayın belli bir nedene dayandığını ileri sürmüş, atomların yaratıldığı görüşünü savunmuştur.

Gerçek adı Ebülhuzeyl Muhammed b. Ebulhu-zeyl Elabdi el-Allaf’tır. Basra’da doğdu, Bağdat’ta öldüğü sanılıyor. Abdulkays kabilesinden azadlı bir köle olduğu söylenir. Bağdat’ta, Mutezile akımının kurucusu Vasil b. Ata’nm öğrencilerinden, mantık, felsefe ve tanrıbilim öğrenimi gördü. Bir söylentiye göre, ününü duyan halife El-Memun, onu çağının tanınmış Mutezile filozofu İbrahim Nazzam ile birlikte sarayına çağırmış, başka bilginlerle tartışmalar düzenleyerek, konuşmalarını dinlemiştir.