Denis Diderot Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

43

Diderot’nun düşünce yapısı üzerindeki etkiler arasında, önce Ingiliz deneyciliği ve özellikle Bacon ve Locke sayılabilir. Fransız aydınlanmasının öbür filozoflarında olduğu gibi, Locke, onun da birçok düşüncesi için çıkış noktası olmuştur. Çağdaşı ve dostları olan Voltaire, Condillac, Rousseau, d’Hol-bach ve Helvetius ile tartışmalarında birçok görüşü belirginleşmiş, tutarlı bir gelişime olanak bulmuştur. Ansiklopedi için çalışmaları, Diderot’ya çağının bilimsel gelişmelerini yakından anlamak ve izlemek olanağını vermiştir. John Toland’dan devinimin özdek için zorunlu bir nitelik olduğu, ona dışardan gelmediği görüşünü almış, doğanın sürekli değişim ve devim içinde bulunduğu öğretisinde ise Herakleitos’dan etkilenmiştir. Leibniz’den de etkilenen Diderot, onun monadlarmı özdekçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlamıştır.