David George Hogarth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

37

1904-1905 yıllarında British Museum adına Efes Artemis Tapınağı kazılarını yönetti. Tapınağın IO 600’e tarihlenen ilk evresine ait bir tabakada kazı yaptı. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve daha geç dönemde IO 560-550 arasında yapılmış olan esas tapınakta, yine aynı müze adına 1869-1874 arasında arkeolog J.T.Wood kazı yapmıştı. İki kazıda ele geçen buluntular ve yapı parçaları bugün British Museum’da sergilenmektedir.

1909’da Oxford Ashmolean Müzesi müdürü olan Hogarth, ölümüne değin müzenin Girit ve Hitit koleksiyonlarını zenginleştirmek için çalıştı. 1911’de Hititler’in önemli merkezlerinden olan ve bugün Suriye sınırları içinde bulunan Kargamış’ta ikinci önemli kazısını gerçekleştirdi.

I.Dünya Savaşı’nda İngiliz hükümeti tarafından Osmanlı yönetimine karşı başkaldıran Araplar’m örgütlenmesine yardımcı olmak üzere Kahire’ye gönderildi. 1919 Paris Barış Konferansı’nda Ortadoğu Komisyonu delegesi olarak yer aldı. 1925’te Royal Geographic Society’de başkanlık yaptı, ayrıca British Academy’nin de üyesi idi.

• YAPITLAR (başlıca): “Modern and Ancient Roads in Eastern Asıa Minör” (J.A.R.Murno ile), Supplementary Papers of the Royal Geographic Society, III, 1893, (“Doğu Anadolu’da Yeni ve Eski Yollar”); A Wandering Scholar in the Levant, 1896, (“Doğu Akdeniz’de Bir Araştırmacı Gezgin”); Excavations at Phylakopi in Melos (T.D.Atkin-son, R.C. Bosanquet ile), 1904, (“Milos’ta Pilakopi Kazıları”); The Ârchaic Artemisia of Ephesus, 1908, (“Arkaik Efes Artemis Tapmağı”); Ionia and the East, 1909, (“İyonya ve Doğu”); Hittite Seals, 1920, (“Hitit Mühürleri”); Kings of the Hittites, 1926, (“Hitit Kralları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi