Çivizade Muhyiddin Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MUHYİDDİN EFENDİ [Çivi zade] (1476-1547)

Osmanlı şeyhülislamı. Azledilen ilk şeyhülislamdır.

Menteşe’de (Muğla) doğdu, 18 Eylül 1547’de İstanbul’da öldü. Müderris İlyas Efendi’nin oğludur. İyi bir öğrenim gördü ve tefsir, Hadis fıkıh konularında yetkin biri olarak ün yaptı. Edirne, Bursa, İstanbul ve Çorlu’da müderrislik yaparak, 1527’de Mısır kadısı, 1537’de Anadolu kazaskeri, 21 Şubat 1538’de İstanbul Müftüsü (Şeyhülislam) oldu. Ancak tasavvufa karşı tutumu, bu görüşe yakınlık duyan I. Süleyman (Kanuni) tarafından hoş karşılanmayarak, görevden alınarak emekliye ayrılmasına neden oldu. Böylelikle, o güne değin geçerli olan azil olunamaz kuralına aykırı olarak ilk kez görevinden alınan Osmanlı şeyhülislamı olan Muhyiddin Efendi, daha sonra Fatih Sahn-ı Seman medreselerinden birinde müderrislik yaptı. 1545’te Rumeli kazaskerliğine atandı. Bu görevdeyken öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi