Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TALLEYRAND-PERİGORD, Charles de (1754-1838)

Fransız devlet adamı. 1789 Fransız Devrimi sonrasında Terör Dönemi dışındaki tüm yönetimlerde görev almasıyla tanınmıştır.

Charles Maurice de Talleyrand-Perigord 13 Şubat 1754’te Paris’te doğdu, 17 Mayıs 1838’de aynı kentte öldü. Köklü bir soylu aileden gelen babası Fransız ordusunda tuğgeneraldi. Asker olmak istemesine karşın küçük yaşta ayaklarından sakatlandığından din öğrenimi görmek zorunda kaldı. College d’Autun’da ve Saint-Sulpice Tanrıbilim Semineri’nde öğrenim gördüğü sırada Voltaire ve diğer çağdaşı düşünürlerin etkisiyle aydın bir kişi olarak yetişti. 1775’te Saint-Denis Manastırı’nın başpapazı oldu. 1780’de ise Fransız ruhban sınıfının hükümet düzeyindeki temsilciliğine atandı. Bu görevi sırasında din adamlarının çıkar ve ayrıcalıklarım savunmadaki kararlılığı Kasım 1788’de Autun piskoposluğuna getirilmesine yardımcı oldu.

Mayıs 1789’da toplanan Etats Generaux’ya (kralın düzensiz olarak toplantıya çağırdığı danışma meclisi) ruhban sınıfın temsilcisi olarak seçilen Talleyrand-Perigord 1789 Fransız Devrimi sırasında meclisin thiers-etat’yı (üçüncü sınıf-burjuvalar, esnaf ve zanaatkârlar, kent ve köy emekçileri) temsil eden üyelerinin ruhban ve soylu sınıfların temsilcilerinden bağımsız olarak 17 Haziran’da kurdukları Ulusal Meclis’e, ruhban sınıfın temsilcilerinin de katılmasında önemli rol oynadı. Kiliseye ait mülklerin devletleştirilmesini ve ulusal bir eğitim sisteminin kurulmasını savunmanın yanı sıra, kilisenin iç yapısını demokratikleştiren Sivil Ruhban Yönetmenliği’nin benimsenip uygulanması için çalışması, 1791’de papa VI.Pius tarafından afaroz edilmesine neden oldu. Bunun üzerine kendi isteğiyle piskoposluktan ayrıldı.