Charles Howard McIlwain Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

McILWAIN, Charles Howard (1871-1968)

ABD’li tarihçi ve siyasal bilimci. Yasama ve yargının birliğine dayalı Orta Çağ İngiliz anayasa sistemini savunmuştur.

15 Mart 1871’de Pennsylvania’da Saltsburg’da doğdu, 1968’de öldü. 1894’te Princeton Üniversitesi’ nde hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra, özel bir okulda Latince ve tarih öğretmenliği yapmaya başladı. 1901-1903 arasında Harvard Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktora çalışmaları sırasında Latince, tarih ve hukuk konularındaki bilgisini derinleştirdi. Doktorasını tamamladıktan sonra, 1903-1905 arasında Miami Üniversitesi’nde, 1905-1910 arasında ise Princeton Üniversitesi’nde tarih dersleri verdi. 1911 ’de Harvard Üniversitesi’nde tarih ve yönetim bilimi dalında doçent, 1916’da da profesör oldu. The American Revolution: A Constitutional Interpretation (“Amerikan Devrimi: Anayasal Bir Yorum”) adlı kitabıyla 1924 Pulitzer Tarih Ödülü’nü kazandı. 1936’da Amerikan Tarih Derneği’nin başkanlığına seçilen Mcllwain, 1946’da emekli olana değin çeşitli Amerikan ve Avrupa üniversitelerinde ders vermeyi sürdürdü.

Mclhvain Orta Çağ İngiliz hukuku üzerine yaptığı çalışmalarla yalnızca bu dönemin anlaşılmasına değil, aynı zamanda anayasacılık ve egemenlik gibi siyasi kavramların da açıklık kazanmasına katkıda bulunmuştur. 1910’da yayımladığı ve Orta Çağ İngiliz mahkemelerini incelediği Hıgh Court of Parlia-ment (“Parlamento Yüksek Mahkemesi”) adlı kitabında Orta Çağ İngiltere’sinde hukuksal işleyişin güçler ayrımı ilkesine değil, yasama ve yargı işlevlerinin tek bir organ tarafından yerine getirilmesine dayalı olduğunu ortaya koymuştur. Aynı kitabında ABD’li yargıçların sahip oldukları büyük takdir hakkı yetkisinin tarihsel köklerinin İngiliz hukuk biliminde bulunduğunu, İngiliz Orta Çağ mahkemelerinin de benzer yetkilere sahip olduğunu savunmuştur.

1940’ta yayımladığı Constitutionalism.-Ancient and Modern (“Eski ve Çağdaş Anayasacılık”) adlı kitabında anayasacılık konusundaki görüşlerini sergileyen Mcllwain, anayasal yönetimi yasayla sınırlanmış yönetim olarak tanımlamıştır, Mcllwain’e göre, çağdaş dünyada güçlendirilmesi gereken bir yönetim biçimi olan anayasal yönetim, güçlerin dağılmasına ve işleyişte etkinliğin azalmasına neden olan denetimlerle ve yasama ve yargı güçleri arasında denge kurmaya yönelik güçler ayrımı ilkesiyle zayıflatılmamalıdır. Bununla birlikte yönetimlerin yetki sınırları dikkatlice belirlenmeli ve bu sınırların aşılmasını engelleyici önlemler alınmalıdır.

Mcllwain’in, Orta Çağ’ın aynı zamanda hem yüksek yetkilere sahip hem de sınırlı yönetim düşüncesinin çağdaş anayasacılığın temel ilkelerini içerdiği yolundaki görüşleri, yönetimi sınırlamada toplumdaki güç ve çıkar ilişkileri sorununu çözümsüz bıraktığı için eleştirilmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): The High Court of Parliament, 1910, (“Parlamento Yüksek Mahkemesi”); The American Revolution:A Constitutionel Interpretation, 1923, (“Amerikan Devrimi:Anayasal Bir Yorum”); The Growth of Political Thought in the West from the Greeks to the End of the Middle Ages, 1932, (“Yunanlılar’dan Orta Çağ’ın Sonuna Değin Batıda Siyasal Düşüncenin Gelişimi”); Constitutionalism and the Changing World, 1939, (“Ana-yasalcılık ve Değişen Dünya”); Constitutionalism.-Ancient and Modem, 1940, (“Eski ve Çağdaş Anayasalcılık”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikAğış Nedir, Ne Demek, Sözlük, Kelime Anlamı
Sonraki İçerikMustafa Halim Özyazıcı -hattat- Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi