Sigmund Freud (1856 – 1939) Psikanaliz

Psikanaliz ve Sigmund Freud (1856 - 1939) Bir bilim olarak psikolojinin yeni kurulmaya başladığı yıllarda, aslında bir nörolog olan S.Freud, klinik çalışmaları sonucunda "psikanaliz" adı verilen bir tedavi tekniği geliştirmiştir. Ancak Freud'un insanlık düşünce tarihine katkıları bundan ibaret değildir. Freud bütün dünyada bu alanlarla ilgilenlemeyen insanlar tarafından da tanınan, düşünceleriyle pek bilim dalını etkilemiş az sayıdaki bilim insanlarından bir tanesidir....

Gestalt Ekolü

Gestalt Ekolü Gestalt psikolojisi, 19001ü yılların başında, Almanya'da Max.Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) ve Wolfgang Köhler (1887-1967) tarafından oluşturulmuştur. Gestalt sözcüğü, Almanca "bütün", "biçim" gibi anlamlara gelmektedir. Ancak hiç bir dilde tam olarak karşılayan bir kelime bulunamadığından, "gestalt" sözcüğü aynen kullanılmaktadır. Gestaltçiler, Wundt'un, yapısalcılığın ve davranışçılığın zihni atomlara (parçalara) ayırarak inceleme anlayışına karşı çıkmışlardır. Onlara göre yaşantı ögelerine bölünemez bölünemez; yaşantıyı...

John B. Watson Davranışçılık

Davranışçılık ve John B. Watson (1878-1958) Yapısalcılık ve İşlevselcilik akımları süregelirken, Watson tarafından ortaya atılan Davranışçılık görüşü, psikolojinin yeni bir bilim dalı olarak felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söylemiştir. Onlara göre incelenmesi gereken gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlardır. Watson'a göre insan dünyaya yalnızca basit reflekslerle donanmış olarak gelmekte ve tüm...

Edward Titchener (1867-1927) Yapısalcılık

Yapısalcılık ve Edward Titchener (1867-1927) Yapısalcılık yaklaşımı, akıl ve davranışın yapısının incelenmesi; insanın bütün zihinsel tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikri ile özetlenebilir. Doktorasını Wundt'un labaratuvarında yapmış olan Titchener, bu çalışmasını tamamladıktan sonra, ülkesi İngiltereden ayrılarak Amerika Birleşik Devletlerindeki Cornell Üniversitesine gitmiş ve bütün meslek hayatını orada geçirmiştir. Wundt'tan çok etkilenen Titchener, onun bilinç üzerine olan görüşlerini...

Herman Ebbinghaus (1850-1909)

Herman Ebbinghaus (1850-1909) Wundt'un çalışmalarını sürdüğü yıllarda Almanyada gelişmekte olan psikolojinin bir başka önemli isminden daha söz etmek gerekir. Ebbinghaus, öğrenme ve hafıza konularımı deneysel olarak inceleyen ilk psikologdur. Onun çalışmaları Wundt'un fizyolojik temelli yaklaşımına ve yüksek seviyeli zihinsel süreçlerin incelenemiyeceğine yönelik anlayışına bir eleştiri ve karşı çıkış olmuştur. Ebbinghaus aynı zamanda öğrenme ve hafıza gibi tipik psikoloji konularının ilk...

Psikolojiinin Kurucusu Wilhelm Wundt (1832-1920)

Psikolojiinin kuruluşu ve Wilhelm Wundt (1832-1920) Wundt, resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusudur. Daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde benzerleri kurulacak ilk psikoloji laboratuvarını kurmuş, ilk dergiyi yönetmiş ve deneysel psikolojiyi bir bilim olarak başlatmıştır. Wundt tarafından incelenen duyumlar, algı, dikkat, heyecanlar gibi konular hala psikoloji biliminin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Wundt'un Leipzig'de kurduğu bu laboratuvar, o yıllarda dünyanın her...

Başkalaşma Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "başkalaşma" ne demek?1. Başkalaşmak eylemi. 2. Embriyon evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı...

Okçu Yi (Çin Mitolojisi)

Ay'a doğru hızla yükselen Heng E ve geride kalan eşi okçu Hou Yi. Çin kültürü ve foklorunda önemli bir yere sahip olacak bir kahraman da...

Ayakta Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Ayakta nedir?1. Telaşlı, heyecanlı 2. Ayağa kalkmış durumda Cümle içinde kullanımı Kahvelerimizi ayakta içtik. - A. Gündüz Ayakta kelimenin ingilizcesi: ...

Melahat Ruacan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Melahat RUACAN, ilk kadın yargıç ve Yargıtay üyesi (İstanbul 1906-1974). Ankara Hukuk Fakültesi'ni (1929) bitirdikten sonra uzun yıllar hâkimlik yaptı. 1956'da Yargıtay üyeliğine atanan...

Avarelik Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "avarelik" ne demek?1. İşsizlik, aylaklık Avarelik kelimenin ingilizcesi: n. idleness, vagrancy