Psikologlar

Sigmund Freud (1856 – 1939) Psikanaliz

Psikanaliz ve Sigmund Freud (1856 – 1939)
Bir bilim olarak psikolojinin yeni kurulmaya başladığı yıllarda, aslında bir nörolog olan S.Freud, klinik çalışmaları sonucunda “psikanaliz” adı verilen bir tedavi tekniği geliştirmiştir. Ancak Freud’un insanlık düşünce tarihine katkıları bundan ibaret değildir. Freud bütün dünyada bu alanlarla ilgilenlemeyen insanlar tarafından da tanınan, düşünceleriyle pek bilim dalını etkilemiş az sayıdaki bilim insanlarından bir tanesidir. O, insanın farkında olmadığı ve aslında davranışlarını yönlendiren bir bilinç altının olduğunu söyleyerek insanın akıl ve mantıktan oluşmadığının altını çizmiştir. Freud’un insan ve ruhsal hastalıkların oluşumu hakkında ayrıntılı

bir kuramı vardır ve bir tedavi tekniği olan psikalanizin hala klinik alanlarda takipçileri bulunmaktadır. Psikolojiye olan etkileri çok çeşitli açılardan olmuştur. Örneğin erken çocukluk deneyimlerinin yetişkin insan davranışlarını biçimlediğine ilişkin görüşleri gelişim psikolojisi araştırmaları için bir ivme kaynağı olmuştur. Bugün psikodinamik yaklaşım dediğimiz, davranışın geçmiş deneyimler ve dürtüsel kaynaklar çerçevesinde açıklandığı; eylemlerin içgüdüler ile sosyal gereklilikler arasındaki çatışmaları çözme çabası ile oluştuğunu kabul eden yaklaşım Freud’un görüşleri üzerine dayanır. Psikanalitik yaklaşım temelinde geliştirilmiş kişilik kuramları bulunmaktadır.
Freud, Psikanalitik yaklaşımın dayandığı kuram ve kavramlarının bilimselliği tartışmaya açık olsa bile, ortaya atılışından neredeyse 100 yıl sonra hala kullanılmakta olan bir tedavi biçimi ve özgün bir insan tasavvuru bırakmıştır. Ayrıca, bugün yeniden ve deneysel yöntemler kullanılarak yürütülen bilinç araştırmalarının da Onun tarafından ortaya atılan bilinç altı kavramına ihtiyaç duyduğunu kabul etmek gerekir.