Aşağılık Kompleksi Nedir, Nedenleri, Hakkında Bilgi

Aşağılık kompleksi, Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler tarafından ortaya atılan ve kişinin bazı yönlerde kendini diğerlerinden aşağı hissetmesi neden olan karmaşa.

İlahi Aşk Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

İlahi aşk — Dini veya spirtüalist yönelişlerle kişinin, maddesel dünyaya ait varlıklara olan sevgisinin kaynağına dönerek ilahi olana dair hissettiği yüce bağlılık; Aşk-ı ilahi olarak da anılır.

Coulrophobia Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Koulrofobi palyaçolara duyulan korkudur. Koulro kelimesi, Antik Yunan kültüründe palyaçoların eğlence figürü olarak yer almamasına rağmen,Yunanca'da tahtabacak anlamına gelen "κωλοϐαθριστής" kelimesinden gelir.

En Etkili 10 Psikoloji Deneyi (Psikoloji)

Psikoloji insan davranışı ve doğasıyla ilgili olan zihinsel süreçleri inceler. Psikoloji bilimi tarihinde dikkate değer birçok deney vardır. Bazı deneyler, kabul etmek istemeyeceğimiz, fakat en azından alçak gönüllü olmamıza yardımcı olan; insanların düşünce ve davranışları hakkında yol gösteren önemli araştırmalardır. Brainz.com bu deneylerden en etkili 10 tanesini yayınladı. Bunların dışında da önemli bir yere sahip birçok deney var. 1. :...

Uyuklama Evresi Nedir, Hakkında Bilgi

Uyuklama evresi, (Fransızca periosde de latence, İngilizce latency period) erken çocukluk cinselliğinin gelişim evrelerinden sonuncusunun bitiminden buluğunun başlamasına kadar olan zamandır.

Klinik Psikoloji Nedir, Ne Demektir Kısaca Anlamı

Klinik psikoloji ferdin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır. Klinik psikoloji birçok ülkenin zihinsel sağlık sektöründe kendine yer bulmuştur.

Parkinson Nedir, Parkinson Hastalığı Ne Demektir, Belirtileri, Tedavisi

Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını hastalığı ilk defa 1817'de titremeli felç olarak tarifleyen James Parkinson'dan almıştır. Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz iyileşmeyen bir hastalıktır.

Analitik Psikoloji Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Analitik Psikoloji, Carl Gustav Jung'un öğretilerini temel alan psikolojik akım. Üç büyük psikoloji akımından biridir. Diğerleri: psikanaliz, bireysel psikoloji.

Güdü Nedir. Ne Demektir, Tanımı (Psikoloji)

Organizmayı bir amaca yönelik davranışa iten iç güce güdü adı verilir. Organizmanın bir amaca yönelebilmesi için öncelikle dengesinin değişmesi (homestasis'in bozulması) ve hoşnutsuzluk yaratan bir gerginlik halinin ortaya çıkması gerekir. Bunu daha sonra, değişikliği eski haline getirebilme ve gerginliği yok etme ihtiyacı izlemelidir. Organizmayı amaca yönelten sebep, ihtiyacı karşılamaya yarayan araçlar değil, bizzat bu ihtiyaçlardır. Yeme davranışı özel bir...

Hematofobi Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Hematofobi (Kan korkusu) kana karşı duyulan aşırı ve önlenemez korku durumudur. Diğer birçok fobiden ayrı olarak bu korkunun akut durumlarında, vazovagal senkop (bayılma)gibi bazı fizyolojik reaksiyonlar gözlenebilir.

Boşluk Duygusu Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Boşluk hissi veya boşluk duygusu, sevilen veya varlığından hoşlanılan bir varlığın, kişinin eli altında bulunmaması sonucunda beliren eksiklik duygusudur. Bir başka deyişle, "boşluk duygusu", insanın istediği ancak o anın koşullarından dolayı sahip olamadığı her türlü varlığa duyduğu özlemdir. Herhangi bir insan bu duyguyu en belirgin biçimde, kaybettiği veya yakınında olmayan bir başka insan için duyabilir.

Yansıtma Nedir? Tanımı, Örnekleri (Psikoloji)

Bireyin bilinçdışından gelen rahatsız edici dürtülerini, sanki onlar dışarıdan geliyorlarmış, başkaları tarafından kendisine yöneltiliyorlarmış gibi algılayarak bu dürtülerin baskısından kurtulma çabasına yansıtma denir. Yansıtma, yani bireyin kendisinde görmek istemediği özelliklen başkasına yüklemesi önemli ve ilkel bir savunma mekanizmasıdır. Ayrıca kendimizde gör­mek istemediğimiz, kendimize yakıştıramadığımız Özelliklerimizi değiştirmek, onlarla baş etmeye çalışmaktansa onları başkalarına yansıtmak çok daha kolayımıza gelir. Yansıtma, insanların gündelik...