Alzheimer Hastalığı Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir. Bu hastalığı ilk olarak Alois Alzheimer tanımlamıştır.

Aritmomani Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Aritmomani, hastayı rakamları saymaya, hesaplamaya, hareketlerini sayılara göre ayarlamaya iten sabit fikirdir.

Hayal Kırıklığı Nedir, Hayal Kırıklığının Anlamı Nedir

Eski dilde inkisarı-ı hayâl, sükût-ı hayâl olarak kullanılan Hayal kırıklığı bir insan beklentilerinin boşa çıkması halinde ortaya çıktan bir duygudur.

Psikoloji Nedir, Ne Demektir, Tanımı, Tarihi, Türleri

Etimolojik olarak psyehe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinden oluşan psikoloji terimi, ruh bilgisi anlamına geliyorsa da, bu anlamın tarihsel olmak dışında bir önemi yoktur. Modem bilimin bir dalı olarak psikoloji, canlıların duygu, düşünce ve davranışlarım modern bilimin determinizm objektiflik (nesnellik) ve evrensellik ilkeleri gere­ğince inceleyen, birçok alt-dala ayrılmış olmasına rağmen gelişimini henüz tamamlamamış bir bilim şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu...

Nevroz Nedir, Psikanalizde, Psikolojide, Terimi ve Tarihçesi

Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutuklayan ve kişide ruhen hasta olduğu bilinciyle birlikte bulunan tinsel bir hastalıktır.

Uzun Süreli Bellek/Uzun Dönemli Hafıza Nedir, Hakkında Bilgi

Uzun süreli bellek ya da Uzun dönemli hafıza ((İngilizce)Long-term memory (LTM)), iki depolama hafıza modeli teorisinin bir parçası olarak, öğeler arasındaki ilişkilerin depolandığı bellektir. Teoriye göre uzun süreli bellek, kısa süreli bellekten farklı işlevlere sahiptir. Bu da kısa süreli belleğin 20 ila 30 saniye içerisindeki bilgileri çağırmasından farklı olarak, depolanmış bilgileri uzun sürelerde tekrar, tekrar çağırabilmesidir....

Mutluluk Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Hangi Soruların Cevabında

Mutluluk, TDK sözlüğünde “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan doğan kıvanç durumu” olarak tanımlanmakta olup, şimdiye dek sayısız değişik tanımları yapılmış görece ve izafi bir kavramdır.

Aşk Nedir, Aşk Duygusu Ne Demektir, Hakkında Bilgi, Anlamı

Aşk, sevi veya sevda, tutku ve bağlılık düzeyinde sevme olayı. Kişinin duygularını yönetememesi durumu ile olağan sevgiden ayırt edilebilir.

Evliliği Sarsan 8 Yanlış (Psikoloji)

Kabul, hep siz haklısınız, sizin dediğiniz doğru ve hep sizin sözünüz geçerli olmalı! Siz insanın kalbinden geçeni bile okuyabilirsiniz! Yok canım o kadar da değil diyorsanız, önerilerimize göz atınız. 1. Eşinin Kişiliğine Karşı Ağır Eleştiride Bulunma Eşinin kişiliğini küçük düşürücü, onur kırıcı sözler sarf etmek sevgiyi zedeler. Sen hep böylesin, hep beceriksizsin. suçlamalarına sitemkar ve biraz da hakaret içeren "Hep kendi bildiğini...

Fobi Nedir, Ne Demektir, Türleri, Çeşitleri, Belirtileri, Tedavisi

Fobi, bir durumdan, nesneden veya canlı bir şeyden anormal derecede korkmaktır. Gerçek korkudan farklı olarak fobide korku, olması gerekenden çok daha fazla olup korkulan nesneden aşın derecede kaçınma ile birlikte ortaya çıkar. Fobiler, hatif ve kişiye zarar vermeyen türden (örneğin uçuş. korkusu olan bir kimse sıkıntı duymasına rağmen hava yoluyla seyahat etmeyi sürdürebilir), kişiyi bütünüyle hareketsiz bırakan türe (örneğin oldukça...

Odyoloji Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Odyoloji, kişilerin işitme ve denge bozukluklarını saptayan, tedavi ve rehabilitasyonunu yapan bilim dalıdır. Latincedeki "audīre" (duymak) kelimesinden gelir.

Vicdan Azabı Nedir, Vicdan Azabı Çekmek Ne Demektir, Anlamı

Vicdan azabı başkasına zarar verdiğine inanan bir kişinin duyduğu pişmanlık duygusunun bir ifadesidir. Vicdan azabı suçluluk duygusuyla ilintili bir duygu olup kişinin kendi kendine yönelttiği bir kızgınlık halidir. Vicdan azabı kişinin geçmişteki bir eyleminden kaynaklanabildiği gibi eylemsizlikten (parmağını bile kaldırmamak) de kaynaklanabilir.