Carl August Emge Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EMGE, Carl August (1886-1970) Alman toplumbilimci ve hukuk felsefecisi. Hukukun toplumsal etkinliğini bir felsefe sorunu durumuna getirerek  incelemiştir.

 21 Nisan 1886’da Hanau’da doğdu, 20 Ocak 1970’te orada öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde, yükseköğrenimini başta Berlin Üniversitesi olmak üzere, değişik üniversitelerde hukuk, toplumbilim, felsefe okuyarak bitirdi. Önce tanrıbilim sorunlarıyla ilgilendi, din, felsefe ve hukuk arasındaki toplumsal bağlantıyı konu edinen çalışmalar yaptı. Değişik öğretim ve bilim kurumlarında görev aldı, 1931-1936 arası, Weimar Nietzsche-Archiv’in bilim danışmanı oldu. Bir süre Giessen Üniversitesi’nde hukuk, Jena ve Riga üniversitelerinde felsefe, Berlin Üniversitesi’nde profesör olarak, hukuk felsefesi okuttu.

Emge’nin felsefeye yaklaşımı tanrıbilim, hukuk ve toplumbilim sorunlarına çözüm aramakla olmuştur. Bu bilim dalları arasında, araştırma odağının insan olması nedeniyle, içten bir bağlantının bulunduğunu, sorunların içiçe girerek bir bütün oluşturduğunu ileri sürdü. Ona göre bir hukuk ya da bir toplumbilim sorununa aranan çözüm, araştırıcıyı ister istemez, felsefe ve tanrıbilimle karşı karşıya getirir. Sorunların çözümünde uygulanan yöntemlerin değişik olması kaynakların ayrılığını gerektirmez. İnsan bir toplum varlığı olduğundan onunla ilgili bütün sorunların belli bir düşünce tabanında birleşmesi, birbiriyle bağlantılı bulunması kaçınılmazdır. Araştırıcının böyle bir anlayışla işe koyulması, önce sorunlar arasında içten bağlantıyı bulması, sonra onlara çözüm araması en olumlu yöntemdir.