Bruno Taut Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

68

TAUT, Bruno (1880-1938)

Alman mimar ve kent tasarımcısı. Toplu konut tasarımlarıyla adını duyurmuş, bir süre de Türkiye’de çalışmıştır.

4 Mayıs 1880’de Königsberg’de (bugün SSCB’de Kaliningrad) doğdu, 24 Aralık 1938’de İstanbul’da öldü. Yapı Meslek Okulu’nu 1901’de bitirdi. Bir süre mimarlık bürolarında çalıştı, 1904’te Stuttgart’da mimar ve kent tasarımcısı T.Fisher’in bürosuna girdi. 1908’de Berlin’e gitti, bir yandan çalışırken, bir yandan da üniversitede kent tasarımı derslerini izledi. 1910-1912 arasında Almanya içinde ve dışında geziler yaptı. 1914’te gene Berlin’e dönerek, Fransız Hoffmann ve kardeşi Max Taut ile birlikte bir büro kurdu. Güzel sanatlarla uygulamalı sanatlar arasında bir birlik kurmayı amaçlayan Alman Werkbundu adlı örgütün üyesi oldu.

I. Dünya Savaşı’nda cephe gerisinde görevlendirildi. Savaştan sonra kısa bir süre için Moskova’ya gitti, dönünce ilk kitaplarını yayımladı. 1920’dekent tasarımını konu alan bir derginin yayımcıları arasında yer alarak onun Frühlicht (Şafak) adlı ekinde yazılar yazdı. 1921-1922 yıllarında Frühlicht’i bağımsız bir dergi olarak yayımladı. 1921-1924 arasında Magdeburg kenti başmimarlığına getirildi, burada konut yerleşmeleri ile kent tasarımı çalışmalarını uyguladı. 1924’te Berlin’e döndü ve 1932’ye değin burada tasarım çalışmalarını sürdürdü, konut üretimi yapan kuruluşların danışmanlığında bulundu, kitap yazdı. 1925’te kurulan Der Ring (Halka) adlı ilerici mimarlar derneğinin üyesi oldu.

1931’de uluslararası bir yarışma nedeniyle SSCB’ye çağrıldı. 1933’te yeniden ülkesine döndü. Nasyonal Sosyalistler’in yönetime gelmesi üzerine önce İsviçre’ye, sonra da Japon Mimarları Birliği’nden aldığı bir çağrı ile bu ülkeye gitti ve üç yıl orada kaldı. 1936’da Türkiye’ye geldi, Güzel Sanatlar Akademisi (bugün Mimar Sinan Universitesi) Mimarlık Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı mimarı olarak eğitim yapıları tasarladı, Mimari Bilgisi adlı kitabını yazdı. 1938 yazında İstanbul’da tüm çalışmalarını kapsayan bir sergi düzenledi. Ölümünden sonra isteği üzerine bu kentte toprağa verildi.