Ludwig von Mises Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

39

MISES, Ludwig von (1881-1973)

Avusturyalı iktisatçı. Sosyalist ekonominin kuramsal ve pratik olarak geçerliliğinin olmadığını savunmuştur.

29    Eylül 1881’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içindeki Lemberg kentinde (bugün SSCB’de Lvov) doğdu, 10 Ekim 1973’te New York’ta öldü. 1900’de Viyana Üniversitesi’ne girdi ve Avusturya Okulu’nun önemli temsilcilerinden Böhm-Bawerk’in yanında iktisat öğrenimi gördü. 1906’da doktora derecesi aldı. 1913-1934 arasında Viyana Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Bir dönem Avusturya Ticaret Odası danışmanlığında bulunan Mises, 1926’da Avusturya Konjonktür Devreleri Araştırma Enstitüsü’nü kurdu ve yönetti. 1934’te uluslararası ilişkiler profesörü olarak, Cenevre’de Uluslararası Çalışmalar Yükseklisans Enstitüsü’ne girdi. II. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine ABD’ye gitti ve 1945-1969 arasında New York Üniversitesi’ne bağlı İş İdaresi Yükseklisans Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı.

Mises, Avusturya İktisat Okulu’nun 20. yy’daki sayılı temsilcileri arasında sayılmaktadır. 1912’de yayımladığı Theorie des Geldes und der Umlaufsmit-tel’de (“Para ve Dolaşım Aracı Kuramı”) marjinal fayda kuramında eksik olan para çözümlemesini yapmıştır. Paranın kullanılmadığı bir takas ekonomisini model olarak ele almış ve paranın değerinin marjinal fayda tarafından belirlendiğini ileri sürmüştür. Mises, Kritik des Interventionismus’da (“Müda-heleciliğin Eleştirisi”) hiçbir müdahale biçiminin ekonomiye yarar sağlamayacağını, para politikaları ile müdahalenin enflasyona ve konjonktür devrelerine yol açtığını savunmaktadır. 1929 Dünya Bunalımı’nın ertesinde yayımladığı Die Ursachen der Wirtschaftskrise’de (“iktisadi Bunalımın Nedenleri”) katı laissez-faire (bırakın yapsınlar) politikalarından yana olmuş, piyasa güçlerinin kendiliğinden kısa sürede dengeye geleceğini ileri sürmüştür.