Bıçağın Ucu Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Kısaca Konusu, Hakkında Bilgi

59

Bıçağın Ucu, Attilâ İlhan’ın Aynanın İçindekiler serisinin ilk yayınlanan romanıdır. 1973 yılında yayınlanan eser, serinin yapısından dolayı sadece basım tarihinin kronolojisinde ilk sıradadır. Serinin diğer romanlarında olduğu gibi okunma sırası olarak bir önceliği yoktur. Roman 1960 dönemi Türkiye’sindeki asker, aydın, burjuva gruplarının portresini çizmektedir. Öncelikli olarak Suat ve Halim karakterleriyle bağlantılı olarak gelişen hikâye 27 Mayıs Darbesi ile sona erer.