Edebi ŞahsiyetlerFelsefe Yazıları

Beşir Fuat Hayatı, Eserleri (Edebi Şahsiyetler)

edebiyat/besir_fuat” 192″ 212″

Beşir Fuat. Türk asker ve yazar (1852-1887).

Fatih Rüştiyesi, Halep Cizvit Mektebi, İstanbul Askeri İdadisi, Mektebi Harbiye’yi bitirerek Sultan Abdülaziz’in yaveri oldu. 76 ve 78 savaşlarına katıldı. 1884’de askerliği bıraktı, düşünce hayatına başladı.

İstanbul’da doğdu. Yazar. 1867-1870 yılları arasında İstanbul’daki Askeri İdadide okudu. 1873’te Mekteb-i Hayriye’den mezun oldu ve Sultan Abdülaziz’in yaveri olarak Saray’a girdi. Osmanlı-Sırp ve Osmanlı Rus savaşlarına gönüllü olarak iştirak etti. Bileklerini keserek, ölüme gidişini adım adını not alarak İstanbul’daki evinde öldü. Pozitivist ve natüralist düşüncelerin Türk toplumundaki ilk temsilcisidir. Düşünceleri ve yazdıklarıyla edebiyat ve düşünce hayatımızda önemli bir yeri vardır. Orhan Okay’ın îlk Türk-Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuat adlı hakkında yapılmış incelemesi vardır.

Ceridei Havadis’in başyazılarını yazdı, Tercüman-ı Hakikat ve Saadet’de yazdı. Haver ve Güneş dergilerini çıkardı. Pozitivizm ve materyalizmi tanıttı, Batı yazarlarını çevirdi. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu.

Düşünce hayatına geçtikten sonra bilime ve felsefeye ilgi duymuş,gazetelerde bilimsel, felsefî ve askeri yazılar yayınlamıştır. Romantik Osmanlı şairlerini eleştirerek artık bilime ters düşen şiir yazma döneminin kapandığını savunmuş, ve bu konuda Menemenlizade Tahir ile şiddetli bir tartışmaya girişmiştir. Namık Kemal’i dahi hafife alarak yazdığı yazıları nedeniyle Osmanlı basınında fazla destek bulamadıysa da Ahmet Mithat Efendi tarafından savunulmuştur. Kendi ifadesine göre annesi gibi sinir hastalığı sonucu ölmek istemediği için bileklerini keserek intihar etmiştir. Ancak ölüm sırasında hissedilenleri bilimsel bir gözlem olarak kaydetmeyi de amaçlamış, arkasında birkaç satırlık bir tasvir bırakmıştır. Bu metin ve intiharıyla ilgili mektupları Ahmet Mithat Efendi Beşir Fuad isimli eserinde yayınlamıştır. Cesedini kadavra olarak Tıbbiye’ye bağışladıysa da bu isteği yerine getirilmemiştir.

Kitapları

  • Victor Hugo
  • Miftahı Fransevi
  • Beşer
  • Voltaire
  • İntikad
  • Miftahı usuli Talim
  • Mektubat